BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1994/BYT-VPB1
V/v đảm bảo công tác Y tế trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
(Sau đây gọi chung là các Đơn vị)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2898/VPCP-TH ngày 10/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức trực và báo cáo trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Lãnh đạo các Đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh tập trung các vùng có nguy cơ cao. Kiểm tra chặt chẽ khách nhập cảnh từ các vùng có dịch vào Việt Nam.

2. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn quản lý, tổ chức lực lượng thường trực sẵn sàng chỉ đạo, phối hợp trong công tác điều tra, xử lý, khắc phục hậu quả khi có sự cố an toàn thực phẩm xảy ra tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm và các điểm vui chơi, lễ hội.

3. Cục quản lý Khám chữa bệnh làm đầu mối chỉ đạo các Bệnh viện Trung ương, bệnh viện được phân công chỉ đạo tuyến bảo đảm kế hoạch trực 24/24 giờ, lưu ý nhân lực và phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu do tuyến dưới chuyển lên, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật kịp thời cho tuyến dưới khi có yêu cầu, chuẩn bị đủ số lượng máu, đảm bảo khả năng cao nhất trong việc cứu chữa nạn nhân trong trường hợp thương tích, tai nạn giao thông.

4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở y tế có giường bệnh bảo đảm thuốc chữa bệnh, trang thiết bị, phương tiện khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân; tăng cường công tác phòng, chống bệnh dịch, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phát sinh; bố trí cán bộ y tế trực 24/24h trong những ngày nghỉ Lễ. Xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an, các lực lượng liên quan trên địa bàn đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và phòng chống cháy nổ tại đơn vị.

5. Công tác báo cáo

Các Báo cáo tổng hợp công tác y tế trong 05 ngày nghỉ Lễ (30/4-01/5) gửi về Bộ Y tế (qua Văn phòng Bộ) số 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội (E-mail: tong[email protected]) chậm nhất 17h ngày 01/5/2019 để Văn phòng Bộ tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng, theo đó:

- Cục Y tế dự phòng báo cáo về tình hình dịch bệnh tại các địa phương;

- Cục An toàn thực phẩm báo cáo về tình hình ngộ độc thực phẩm và các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm;

- Cục Quản lý Khám chữa bệnh báo cáo tình hình khám, cấp cứu tại các cơ sở y tế, tình hình cấp cứu các trường hợp tai nạn giao thông, tai nạn thương tích;

Thông tin xin liên hệ với đồng chí: Nguyễn Thanh Hảo, Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Y tế, điện thoại: 0462732177,0949278570.

Xin trân trọng cám ơn sự phối hợp của các Đơn vị./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Lưu: VT, VPB1.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1994/BYT-VPB1 năm 2019 về đảm bảo công tác Y tế trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu 1994/BYT-VPB1 Ngày ban hành 12/04/2019
Ngày có hiệu lực 12/04/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Y tế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1994/BYT-VPB1 năm 2019 về đảm bảo công tác Y tế trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 do Bộ Y tế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close