BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2057/BVTV-ATTPMT
V/v thông báo ngăn chặn nhập khẩu sn phẩm không đảm bảo ATTP

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi:

Tổng cục Hải quan
Các Chi cục Kiểm dịch thực vật

Ngày 31/07/2018 Cục Bảo vệ thực vật đã nhận được cảnh báo của Ban thư ký mạng lưới cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế (INFOSAN) thông qua Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế về việc sản phẩm ngô đông lạnh và một số sản phẩm rau đông lạnh khác sản xuất tại một cơ sở ở Hungary bị nhiễm Listeria monocytogenes và đã thực hiện truy xuất và thu hồi từ ngày 13/8/2016-20/6/2018. Theo hệ thống cảnh báo nhanh về thực phẩm và thức ăn chăn nuôi Châu Âu (RASFF Portal), một số sản phẩm nằm trong diện thu hồi đã được nhập khẩu vào thị trường Việt Nam từ Đan Mạch bởi Công ty TNHH Nhịp sống Mới, địa chỉ: 4A Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, tp. Hồ Chí Minh. Thông tin về sản phẩm như sau:

STT

Số hợp đồng

Thông tin sản phẩm

1.

65815

1000002 Mixed veg. 4-way, DAT SCHAUB, 24x450g

2.

76690

1000510 Sweet corn, DAT SCHAUB, 24x450g

3.

85319

1000002 Mixed veg. 4-way, DAT SCHAUB, 24x450g

4.

91150

1000002 Mixed veg. 4-way, DAT SCHAUB, 24x450g

5.

96374

1000002 Mixed veg.4-way, DAT SCHAUB, 24x450g

6.

101225

1000002 Mixed veg.4-way, DAT SCHAUB, 24x450g

7.

109949

1000002 Mixed veg.4-way, DAT SCHAUB, 24x450g

Cục Bảo vệ thực vật đề nghị:

1. Tổng cục Hải quan ngăn chặn việc nhập khẩu các sản phẩm vi phạm trên; rà soát và thông tin về Cục Bảo vệ thực vật trong trường hợp các sản phẩm này đã nhập khẩu vào Việt Nam.

2. Các Chi cục kiểm dịch thực vật phối hợp với các cơ quan liên quan ngăn chặn việc nhập khẩu lô sản phẩm trên vào Việt Nam; rà soát và báo cáo về Cục Bảo vệ thực vật trong trường hợp các sản phẩm này đã nhập khẩu vào Việt Nam.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục ATTP-Bộ Y tế (để p/h);
- Cục QLCLNLS&TS (để biết);
- Lưu VT, ATTPMT.

CỤC TRƯỞNG
Hoàng Trung

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2057/BVTV-ATTPMT năm 2018 về thông báo ngăn chặn nhập khẩu sản phẩm ngô và rau đông lạnh không đảm bảo an toàn thực phẩm do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Số hiệu 2057/BVTV-ATTPMT Ngày ban hành 31/07/2018
Ngày có hiệu lực 31/07/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục bảo vệ thực vật Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2057/BVTV-ATTPMT năm 2018 về thông báo ngăn chặn nhập khẩu sản phẩm ngô và rau đông lạnh không đảm bảo an toàn thực phẩm do Cục Bảo vệ thực vật ban hành
Mục lục

Mục lục

Close