TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2390/TXNK-PL
V/v trả lời công văn 242/CV-ENTEC

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty CP Entec Kỹ thuật Năng lượng.
(Đ/c: Số 21, Lô 13B, Khu đô thị mới Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, HN)

Cục Thuế XNK nhận được công văn số 242/CV-ENTEC ngày 16/6/2017 của Công ty CP Entec Kỹ thuật Năng lượng về việc phương án xử lý vướng mắc liên quan đến việc hoàn thuế NK, GTGT mặt hàng máy cắt. Về vấn đề này, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

Ngày 16/6/2017, Bộ Tài chính đã có công văn số 7991/BTC-TCHQ về việc xử lý thuế đối với mặt hàng nhập khẩu “Máy ngắt mạch điện chân không” và “Máy ngắt khí SF6” gửi Công ty và các đơn vị liên quan, (gửi kèm bản sao công văn 7991/BTC-TCHQ)

Cục Thuế XNK thông báo để Công ty CP Entec Kỹ thuật Năng lượng được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PL - Vân (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2390/TXNK-PL năm 2017 trả lời công văn 242/CV-ENTEC về phương án xử lý vướng mắc liên quan đến việc hoàn thuế nhập khẩu, giá trị gia tăng mặt hàng máy cắt do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu 2390/TXNK-PL Ngày ban hành 30/06/2017
Ngày có hiệu lực 30/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế xuất nhập khẩu Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2390/TXNK-PL năm 2017 trả lời công văn 242/CV-ENTEC về phương án xử lý vướng mắc liên quan đến việc hoàn thuế nhập khẩu, giá trị gia tăng mặt hàng máy cắt do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close