TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2642/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu phế liệu chưa có QCKT quốc gia về môi trường

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng;
(Đ/c: Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, TP. Việt Trì, Phú Thọ)
- Công ty TNHH Thủy Tinh San Miguel Yamamura Hải Phòng;
(Đ/c: 17a, Ngô Quyền, Máy Chai, Hải Phòng)
- Công ty TNHH samho;
(Đ/c: KCN Bàu Bàng, Uyên Lai, Bàu Bàng, Bình Dương)
- Công ty TNHH Chang Xin;
(Đ/c: Lô C12, KCN Khánh Phú, Yên Khánh, Ninh Bình)
- Công ty TNHH SX Toàn cầu LIXIL;
(Đ/c: đường D1, KCN Long Đức, Long Thành, Đồng Nai)
- Cổ phần Alutec Vina;
(Đ/c: Lô CN6, KCN Điềm Thụy, Phú Bình, Thái Nguyên)
- Công ty TNHH Nakashima Việt Nam;
(Đ/c: Lô CN2.2B, KCN Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng)

Trả lời kiến nghị của Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng, Công ty TNHH Thủy Tinh San Miguel Yamamura Hải Phòng, Công ty TNHH Samho, Công ty TNHH Chang Xin, Công ty TNHH SX Toàn cầu LIXIL, Công ty Cổ phần Alutec Vina, Công ty TNHH Nakashima Việt Nam liên quan đến nhập khẩu phế liệu chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định của Luật Hải quan, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì trường hợp kiểm tra bằng mắt thường mà cơ quan hải quan không đủ cơ sở xác định chính xác nội dung khai báo của người khai hải quan thì thực hiện lấy mẫu giám định. Nội dung lấy mẫu giám định kiểm tra của cơ quan hải quan không phải thực hiện kiểm tra chuyên ngành mà là một hình thức kiểm tra thực tế hàng hóa bằng các phương tiện, máy móc kỹ thuật của cơ quan hải quan.

2. Theo quy định tại Điều 76 Luật Bảo vệ môi trường thì “Phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường và thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ quy định”.

Tại Điều 3 Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 thì Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với các loại phế liệu thuộc Phụ lục Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Do vậy, đối với các loại phế liệu chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, cơ quan hải quan không có cơ sở để để kiểm tra, đối chiếu sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường của lô hàng phế liệu nhập khẩu khi thực hiện thủ tục hải quan.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng, Công ty TNHH Thủy Tinh San Miguel Yamamura Hải Phòng, Công ty TNHH Samho, Công ty TNHH Chang Xin, Công ty TNHH SX Toàn Cầu LIXIL, Công ty Cổ phần Alutec Vina, Công ty TNHH Nakashima Việt Nam biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2642/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu phế liệu chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu 2642/GSQL-GQ1 Ngày ban hành 24/08/2018
Ngày có hiệu lực 24/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2642/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu phế liệu chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close