TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2743/GSQL-GQ4
V/v gia hạn thời hạn áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát hàng hóa XNK có yêu cầu bảo hộ quyền SHTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Cục Điều tra chống buôn lậu.

Ngày 15/03/2017, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có công văn số 522/GSQL-GQ4 thông báo chấp nhận Đơn đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) đối với các sản phẩm thuộc nhóm 30 mang nhãn hiệu “Chupa Chups, hình”, số bằng 132681 của chủ sở hữu quyền là Perfetti Van Melle S.p.A.

Tiếp đó, Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn Perfetti-GH.2018/VN của Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh đề nghị gia hạn thời hạn áp dụng biện pháp kiểm ha, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền SHTT đối với nhãn hiệu nêu trên.

Căn cứ các quy định tại Điều 217 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11, Điều 74 và Điều 75 Luật Hải quan năm 2014, Cục Giám sát quản lý về Hải quan chấp nhận đề nghị gia hạn thời hạn áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát về SHTT đối với nhãn hiệu nêu trên đến ngày 09/09/2020.

Công văn đề nghị gia hạn của Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh được gửi kèm công văn này để các đơn vị biết và tiếp tục triển khai việc kiểm tra, giám sát về SHTT theo quy định.

Nếu có vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, các đơn vị liên hệ theo đầu mối: Phòng Giám quản 4 - Cục Giám sát quản lý về hải quan, Tổng cục Hải quan; Điện thoại: 04.39440833 (máy lẻ: 8805/8802); Fax: 04.39440620; Thư điện tử: [email protected]

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (để t/báo);
(Đ/c: 8 Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội)
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2743/GSQL-GQ4 năm 2018 về gia hạn thời hạn áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 2743/GSQL-GQ4 Ngày ban hành 04/09/2018
Ngày có hiệu lực 04/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2743/GSQL-GQ4 năm 2018 về gia hạn thời hạn áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close