TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2826/GSQL-GQ3
V/v NK hàng thiết bị thông tin thuộc danh mục hàng hóa nhóm 2

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Giao nhận Viettrans Link.
(Đ/c: Tầng 19, tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Q. cầu Giấy, TP Hà Nội)

Trả lời công văn số 140818/CV-VTL ngày 14/8/2018 của Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Giao nhận Viettrans Link vướng mắc về việc kiểm tra chất lượng đối với thiết bị thông tin thuộc danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 quy định tại Thông tư 04/2018/TT-BTTTT ngày 08/5/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông để phục vụ mục đích thay thế, bảo hành, không thanh toán; Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Giao nhận Viettrans Link thì hiện Chi nhánh Công ty đang nhập khẩu ủy thác một số mặt hàng gồm thiết bị chuyển mạch, thiết bị định tuyến, thiết bị tường lửa,... với mục đích thay thế, bảo hành, không thanh toán, do vậy đề nghị Chi nhánh Công ty căn cứ quy định tại:

- Điều 155 Luật Thương mại về ủy thác mua bán hàng hóa;

- Điểm 7 Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ và Điều 3 Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT ngày 08/5/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Và đối chiếu với hồ sơ cụ thể để xác định trường hợp nhập khẩu của Chi nhánh Công ty có được nhập khẩu ủy thác và được miễn kiểm tra chất lượng sản phẩm khi nhập khẩu không?

Trường hợp vướng mắc, đề nghị Chi nhánh Công ty liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông để được trả lời theo thẩm quyền.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Chi nhánh Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ3 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2826/GSQL-GQ3 năm 2018 về nhập khẩu hàng thiết bị thông tin thuộc danh mục hàng hóa nhóm 2 do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 2826/GSQL-GQ3 Ngày ban hành 12/09/2018
Ngày có hiệu lực 12/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2826/GSQL-GQ3 năm 2018 về nhập khẩu hàng thiết bị thông tin thuộc danh mục hàng hóa nhóm 2 do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close