BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3060/BGDĐT-QLCL
V/v rà soát, đánh giá công tác tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Trưởng Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngay sau khi công bố kết quả Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tổ chức phân tích dữ liệu kết quả thi. Trên cơ sở phát hiện các dấu hiệu bất thường về kết quả thi ở một số địa phương và tiếp nhận thông tin phản ánh trong dư luận xã hội, Bộ GDĐT đã chủ động chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, rà soát, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ chấm thẩm định bài thi theo Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT hiện hành.

Nhằm đảm bảo công bằng, khách quan; kiên quyết nói không với tiêu cực, gian lận trong tổ chức thi và tuyển sinh, Bộ GDĐT đề nghị Trưởng Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo triển khai các nội dung sau:

1. Nghiêm túc rà soát, đánh giá quy trình thực hiện các khâu tổ chức Kỳ thi tại địa phương, nhất là khâu coi thi, chấm thi. Trong quá trình rà soát, nếu phát hiện sai phạm, kịp thời báo cáo Bộ GDĐT và căn cứ tình hình cụ thể có thể đề nghị cơ quan công an phối hợp điều tra, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo đúng quy định của Quy chế và pháp luật.

2. Triển khai công tác phúc khảo bài thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo theo kế hoạch tổ chức Kỳ thi, đảm bảo đúng quy định của Quy chế và quyền lợi chính đáng của thí sinh.

3. Phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện tốt nhất để triển khai công tác chấm thẩm định theo yêu cầu của Bộ GDĐT.

4. Tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá công tác tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 trên tinh thần trung thực, nghiêm túc, báo cáo Bộ GDĐT; đồng thời phổ biến, quán triệt, rút kinh nghiệm để tổ chức tốt hơn các kỳ thi tiếp theo.

5. Chỉ đạo, quán triệt công tác truyền thông đảm bảo chính xác, khách quan, kịp thời; không để lợi dụng những sai phạm trong kỳ thi làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội, làm tổn thương đến đội ngũ nhà giáo cũng như gây tâm lý hoang mang trong học sinh, phụ huynh và xã hội.

Đề nghị Trưởng Ban Chỉ đạo thi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu cao tinh thần trách nhiệm để chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung trên và gửi văn bản báo cáo kết quả thực hiện về Bộ GDĐT (qua Cục Quản lý chất lượng, 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội) trước ngày 01/8/2018./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg CP Vũ Đức Đam (để b/c);
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- UB VHGDTNTNNĐ của Quốc hội;
- Các Thứ trưởng;
- Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia;
- Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng;
- Tổng cục Chính trị CAND - Bộ CA;
- UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TƯ;
- Các trường ĐH, CĐ, TC;
- Các Sở GDĐT;
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;
- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Cục QLCL.

BỘ TRƯỞNG
Phùng Xuân Nhạ
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3060/BGDĐT-QLCL về rà soát, đánh giá công tác tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 3060/BGDĐT-QLCL Ngày ban hành 20/07/2018
Ngày có hiệu lực 20/07/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3060/BGDĐT-QLCL về rà soát, đánh giá công tác tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close