BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3208/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phana.
(Địa chỉ: 124/93 Phan Huy Ích, P.15, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4329/VPCP-ĐMDN ngày 11/5/2018 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phana về chính sách thuế GTGT đối với các sản phẩm của Công ty sản xuất. Về kiến nghị của Công ty, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế GTGT

Tại Khoản 24 Điều 5 Luật Thuế GTGT quy định về đối tượng không chịu thuế như sau:

“24. Sản phẩm nhân tạo dùng để thay thế cho bộ phận cơ thể của người bệnh; nạng, xe lăn và dụng cụ chuyên dùng khác cho người tàn tật.”

Tại Khoản 2 Điều 8 Luật Thuế GTGT quy định mức thuế suất 5% như sau:

“1) Thiết bị, dụng cụ y tế; bông, băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh; sản phẩm hóa dược, dược liệu là nguyên liệu sản xuất thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh;”

Tại Khoản 24 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế như sau:

“24. Sản phẩm nhân tạo dùng để thay thế cho bộ phận cơ thể của người bệnh, bao gồm cả sản phẩm là bộ phận cấy ghép lâu dài trong cơ thể người; nạng, xe lăn và dụng cụ chuyên dùng khác dùng cho người tàn tật.”

Tại Khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế suất 5% như sau:

“11. Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, Điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai và các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác theo xác nhận của Bộ Y tế.

Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, trừ thực phẩm chức năng; vắc-xin; sinh phẩm y tế, nước cất để pha chế thuốc tiêm, dịch truyền; vật tư hóa chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế; mũ, quần áo, khẩu trang, săng mổ, bao tay, bao chi dưới, bao giày, khăn, găng tay chuyên dùng cho y tế, túi đặt ngực và chất làm đầy da (không bao gồm mỹ phẩm).”

2. Về việc xác định dụng cụ chuyên dùng cho người tàn tật

Ngày 31/5/2018, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2124/TCT-CS gửi xin ý kiến Bộ Y tế.

Ngày 25/6/2018, Bộ Y tế đã có công văn số 3579/TB-CT phúc đáp công văn nêu trên của Tổng cục Thuế như sau:

- Căn cứ Danh mục trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế được xác định mã hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BYT ngày 15/5/2018 của Bộ Y tế), những sản phẩm là trang thiết bị y tế thường dùng cho người tàn tật được liệt kê và mô tả tại các nhóm mã hàng 8713 và 9021.

- Căn cứ Biểu thuế Giá trị gia tăng nằm trong Thông tư 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam, những sản phẩm nằm trong nhóm mã hàng trên đều không chịu thuế GTGT. Riêng nhóm hàng Băng nẹp (trừ nẹp gắn trong cơ thể người, dụng cụ chỉnh hình thuộc nhóm 9021 chịu mức thuế GTGT là 5%.

Tổng cục Thuế gửi kèm bản photocopy hồ sơ công văn số 4329/VPCP-ĐMDN ngày 11/5/2018 của Văn phòng Chính phủ, đề nghị Cục Thuế TP Hồ Chí Minh căn cứ các quy định về thuế GTGT và nội dung công văn số 3579/TB-CT ngày 25/6/2018 của Bộ Y tế nêu trên để hướng dẫn Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phana thực hiện.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phana được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Xuân Hà (để b/cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp-VPCP (để b/cáo);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Website TCT;
- Vụ PC, VP - BTC;
- Vụ PC, VP - TCT,
- Lưu: VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3208/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 3208/TCT-CS Ngày ban hành 20/08/2018
Ngày có hiệu lực 20/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3208/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close