BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3506/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Thương mại Thành Sơn Phát.
(Đ/c: 156 Quốc lộ 30, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/CVGT-TSP-2018 của Công ty TNHH MTV Thương mại Thành Sơn Phát về việc sử dụng hóa đơn, chứng từ khi điều chuyển hàng hóa. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 15/12/2017, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5753/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Bến Tre về việc sử dụng hóa đơn, chứng từ khi điều chuyển hàng hóa giữa Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thương mại Thành Sơn Phát tại Bến Tre với trụ sở chính tại Đồng Tháp và các chi nhánh khác tỉnh.

Đề nghị Công ty TNHH MTV TM Thành Sơn Phát và các Chi nhánh của Công ty thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH MTV Thương mại Thành Sơn Phát được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC, KK - TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3506/TCT-CS năm 2018 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 3506/TCT-CS Ngày ban hành 17/09/2018
Ngày có hiệu lực 17/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3506/TCT-CS năm 2018 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close