BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3966/TCT-CS
V/v chính sách thuế TTĐB

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Phúc Vĩnh
(2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đakao, Quận 1, TP. HCM)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 0825/CV/2018 ngày 30/8/2018 của Công ty TNHH Phúc Vĩnh về chính sách thuế TTĐB. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về nội dung tương tự, Bộ Tài chính đã có công văn số 14834/BTC-CST ngày 19/10/2016 trả lời Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam và Hiệp hội bia - rượu - nước giải khát Việt Nam về chính sách thuế TTĐB đối với mặt hàng rượu bia, trong đó điểm 2.1 của công văn hướng dẫn về giá tính thuế TTĐB đối với mặt hàng bia, rượu nhập khẩu (bản photo kèm theo).

Đề nghị Công ty TNHH Phúc Vĩnh nghiên cứu hướng dẫn tại công văn số 14834/BTC-CST ngày 19/10/2016 của Bộ Tài chính nêu trên và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH Phúc Vĩnh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3966/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 3966/TCT-CS Ngày ban hành 15/10/2018
Ngày có hiệu lực 15/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3966/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close