BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4032/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu.

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh An Giang;
- Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Tin Học Việt;
(P802, tòa nhà Vietnam Business Center, 57-59 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)
- Công ty TNHH sản xuất và thương mại CMC;
(Tầng 12, Tòa nhà CMC, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội)
- Công ty TNHH XNK Công nghiệp An Việt.
(Số nhà 55-A3 Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1557/CT-THNVDT ngày 26/7/2018 của Cục Thuế tỉnh An Giang, công văn số 07-2/CVHT-2018 ngày 13/7/2018 của Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Tin Học Việt, công văn số 02/AV ngày 10/7/2018 của Công ty TNHH XNK Công nghiệp An Việt, công văn số 37/2018/CMC P&T ngày 18/9/2018 và công văn số 24/2018/CV-CMCCP&T ngày 26/6/2018 của Công ty TNHH sản xuất và thương mại CMC về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

“Về nội dung này, ngày 14/5/2018, Bộ Tài chính đã có công văn số 5537/BTC-CST trả lời Liên minh diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (bản photocopy kèm theo).”

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh An Giang, Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Tin Học Việt, Công ty TNHH sản xuất và thương mại CMC, Công ty TNHH XNK Công nghiệp An Việt được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Website - TCT;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4032/TCT-CS năm 2018 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 4032/TCT-CS Ngày ban hành 17/10/2018
Ngày có hiệu lực 17/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4032/TCT-CS năm 2018 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close