BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4537/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng Microsilica (Silica fume)

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2018

 

 

Kính gửi:

- Công ty cổ phần IPRO;
(Đ/c số 9 ngõ 61 Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội)
- Công ty TNHH STD &S;
(Lô 25A Đường Trung Tâm, Khu công nghiệp Tân Tạo Mở Rộng, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)
- Đại diện nhà cung cấp Elkem tại Việt Nam;
(Lô 25A Đường Trung Tâm, Khu công nghiệp Tân Tạo Mở Rộng, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)
- Công ty TNHH Mapei Việt Nam.
(Lô 8, đường số 4, KCN Chu Lai, Núi Thành, Quảng Nam)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 05/18CV-IPRO, ngày 10/5/2018 của Công ty cổ phần IPRO về việc xin ý kiến áp mã nhập khẩu đối với mặt hàng Microsilica; công văn ngày 27/4/2018 của Công ty TNHH STD &S (nhà nhập khẩu) và Đại diện nhà cung cấp Elkem tại Việt Nam về việc HS code của sản phẩm Microsilica. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; trên cơ sở tham khảo Tuyển tập ý kiến phân loại 2017 được công bố cập nhật ngày 6/6/2018 của Tổ chức Hải quan thế giới:

1. Mặt hàng Microsilica hay Silica fume, được hình thành như một sản phẩm phụ trong quá trình sản xuất silic hoặc hợp kim ferrosilic, bao gồm không dưới 80% trọng lượng là các hạt silic đioxit vô định hình siêu mịn và không vượt quá 20% trọng lượng là các tạp chất (các tạp chất chính bao gồm cacbon, silic, cacbua silic và oxit kim loại kiềm), được phân loại vào nhóm 28.11, mã số 2811.22.10.

2. Hướng dẫn phân loại nêu trên áp dụng từ ngày 6/6/2018 (ngày kết quả phân loại được Tổ chức Hải quan thế giới công bố cập nhật Tuyển tập ý kiến phân loại 2017).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4537/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại mặt hàng Microsilica (Silica fume) do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 4537/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 01/08/2018
Ngày có hiệu lực 01/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4537/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại mặt hàng Microsilica (Silica fume) do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close