TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4762/TXNK-TGHQ
V/v khai báo Khoản Điều chỉnh cộng

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH SIAM VINA.
(Đ/c: Phòng 1401, Tầng 14 Tòa M3-M4, 91 A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội)

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1408/2018 ngày 14/8/2018 của Công ty TNHH SIAM VINA về việc khai báo Khoản phí vận chuyển. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ thì: Trị giá hải quan hàng nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên trên cơ sở áp dụng Hiệp định chung về thuế quan và thương mại hoặc theo các cam kết quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa đã ký kết.

Đối với phương thức vận tải đường biển thì cửa khẩu nhập đầu tiên là cảng dỡ hàng ghi trên vận đơn.

- Căn cứ Điều 13 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về các Khoản Điều chỉnh cộng, trong đó quy định chỉ Điều chỉnh cộng nếu đáp ứng đủ các Điều kiện sau: (1) Do người mua thanh toán và chưa được tính trong trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán; (2) Phải liên quan đến hàng hóa nhập khẩu; (3) Có số liệu khách quan, định lượng được, phù hợp với các chứng từ có liên quan và quy định cụ thể các Khoản Điều chỉnh cộng.

Như vậy, chi phí vận tải và chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu nhập đầu tiên nếu đáp ứng các Điều kiện nêu trên là Khoản phải cộng vào trị giá hàng nhập khẩu.

Đề nghị Công ty trên cơ sở hồ sơ thực tế nhập khẩu và đối chiếu các quy định nêu trên để thực hiện theo đúng quy định. Trường hợp còn vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan nơi mở tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH SIAM VINA biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TGHQ- HằngB (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4762/TXNK-TGHQ năm 2018 về khai báo khoản điều chỉnh cộng do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu 4762/TXNK-TGHQ Ngày ban hành 21/08/2018
Ngày có hiệu lực 21/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế xuất nhập khẩu Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4762/TXNK-TGHQ năm 2018 về khai báo khoản điều chỉnh cộng do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close