BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4763/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3381/HQHCM-TXNK ngày 2/11/2017 vướng mắc về phân loại thiết bị hâm nóng thực phẩm bằng đèn, số 4015/HQHCM-TXNK ngày 28/12/2017, số 20/HQHCM-TXNK ngày 04/1/2018 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo thực tế nhập khẩu mặt hàng thiết bị hâm nóng thực phẩm bằng đèn. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015, Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Thiết bị hâm nóng thực phẩm bằng đèn có cấu tạo của đèn treo trên giá đỡ tạo nhiệt chiếu hắt xuống thực phẩm nhằm mục đích hâm nóng thức ăn đồng thời trang trí và chỉ chiếu sáng cho món ăn được hâm nóng, là một thiết bị nhiệt điện, làm nóng một khoảng không gian để hâm, giữ nóng thực phẩm đặt trong vùng được làm nóng, do vậy mang đặc trưng của thiết bị làm nóng không gian, thuộc nhóm 85.16 “Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời hoặc đun nước nóng có dự trữ và đun nước nóng kiểu nhúng; dụng cụ điện làm nóng không gian và làm nóng đất; dụng cụ nhiệt điện làm tóc (ví dụ, máy sấy tóc, máy uốn tóc, dụng cụ kẹp uốn tóc) và máy sấy làm khô tay; bàn là điện; dụng cụ nhiệt điện gia dụng khác; các loại điện trở đốt nóng bằng điện, trừ loại thuộc nhóm 85.45”, phân nhóm “- Dụng cụ điện làm nóng không gian và làm nóng đất”, mã số 8516.29.00 “- - Loại khác”.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK.M.Hương (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4763/TCHQ-TXNK năm 2018 vướng mắc phân loại hàng hóa là thiết bị hâm nóng thực phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 4763/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 14/08/2018
Ngày có hiệu lực 14/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4763/TCHQ-TXNK năm 2018 vướng mắc phân loại hàng hóa là thiết bị hâm nóng thực phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close