NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4783/NHNN-TD
V/v hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão lũ

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi:

- Chủ tịch HĐQT/HĐTV, Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng;
- Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh: Hà Giang, Lai Châu, Thái Nguyên, Điện Biên, Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bằng.

Từ ngày 23-25/6/2018 vừa qua, mưa lớn, lũ quét tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến người và tài sản, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân. Để kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, khôi phục lại sản xuất, kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh có tên nêu trên thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Các tổ chức tín dụng:

a) Chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch chủ động rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới khôi phục sản xuất sau mưa lũ; thực hiện xử lý nợ đối với khách hàng bị thiệt hại về vốn vay theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP và Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

b) Tổ chức thăm hỏi, động viên đối với các gia đình bị thiệt hại, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số để động viên người dân vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất; thực hiện công tác an sinh xã hội đối với các gia đình bị thiệt hại về người và tài sản, những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ này.

2. Đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh:

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành trên địa bàn tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại, các khu vực bị thiệt hại do thiên tai;

- Đầu mối chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn khẩn trương triển khai việc hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại nêu tại Điểm 1 của Công văn này.

- Báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (thông qua Vụ Tín dụng các ngành kinh tế - 25 Lý Thường Kiệt) kết quả triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ của ngành ngân hàng trên địa bàn trước ngày 31/7/2018.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu Chủ tịch HĐQT/HĐTV, Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng và Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh nêu trên nghiêm túc thực hiện. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền các tổ chức tín dụng, NHNN chi nhánh các tỉnh kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để được xem xét, xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo TTCP);
- Các Bộ: NN&PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu QH các tỉnh: Hà Giang, Lai Châu, Thái Nguyên, Điện Biên, Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bằng.
- Lưu: VP, Vụ TDCNKT (3).

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC

Đoàn Thái Sơn

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4783/NHNN-TD năm 2018 về hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão lũ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu 4783/NHNN-TD Ngày ban hành 26/06/2018
Ngày có hiệu lực 26/06/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Ngân hàng Nhà nước Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4783/NHNN-TD năm 2018 về hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão lũ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close