BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4938/BYT-AIDS
V/v Tăng cường các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Công tác phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, số nhiễm HIV hàng năm giảm, tỷ lệ tử vong do HIV/AIDS giảm, các chương trình dự phòng và điều trị bệnh nhân HIV/AIDS được thực hiện khá đồng bộ tại các địa phương. Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác phòng, chống HIV/AIDS vẫn chưa được quan tâm triển khai ở một số địa phương đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Để tăng cường thực hiện công tác phòng chống HIV/AIDS trong thời gian tới, Bộ Y tế - Cơ quan thường trực phòng, chống HIV/AIDS của Ủy ban quốc gia phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, ma túy, mãi dâm các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo:

1. Tăng cường, đẩy mạnh việc triển khai đồng bộ các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV bao gồm: a) truyền thông nâng cao nhận thức về dự phòng và điều trị HIV/AIDS; b) đẩy mạnh phân phát bơm kim tiêm trong nhóm nghiện chích ma túy, c) cung cấp và hướng dẫn sử dụng bao cao su; d) điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và can thiệp, dự phòng, điều trị ma túy tổng hợp; đ) mở rộng can thiệp cho nhóm quan hệ tình dục đồng giới. e) triệt để thực hiện dự phòng phổ cập, tập trung can thiệp dự phòng cho các nhóm nguy cơ cao, các nhóm dễ bị tổn thương, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

2. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS; đảm bảo người nhiễm HIV/AIDS được đối xử bình đẳng và được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế và các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ cần thiết khác.

3. Tăng cường giám sát chủ động, phát hiện sớm và điều trị bệnh nhân AIDS. Mở rộng xét nghiệm HIV tại cộng đồng, tư vấn xét nghiệm HIV lưu động tại nhà. Triển khai điều trị ngay khi phát hiện các trường hợp HIV dương tính. Đẩy mạnh dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Củng cố tăng cường các cơ sở điều trị để bắt đầu thanh toán thuốc điều trị thuốc kháng vi rút HIV (ARV) qua bảo hiểm y tế từ năm 2019.

4. Tăng cường phối hợp liên ngành, nâng cao trách nhiệm phòng, chống HIV/AIDS của các cấp, các ngành, huy động các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp, mạng lưới người nguy cơ cao, nhiễm HIV/AIDS tham gia hoạt động phòng chống HIV/AIDS.

5. Tăng cường đầu tư kinh phí cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS theo đề án đảm bảo tài chính của địa phương đã được phê duyệt.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh các vấn đề vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Y tế - Cơ quan thường trực phòng chống HIV/AIDS (qua Cục Phòng, chống HIV/AIDS; Ngõ số 8, phố Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; số điện thoại: 024.37367130; số fax: 024.38465732) để phối hợp giải quyết.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT Vũ Đức Đam-Chủ tịch UBQG (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các thành viên UBQG (để biết, phối hợp chỉ đạo);
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, AIDS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4938/BYT-AIDS năm 2018 về tăng cường hoạt động phòng, chống HIV/AIDS do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu 4938/BYT-AIDS Ngày ban hành 24/08/2018
Ngày có hiệu lực 24/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Y tế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4938/BYT-AIDS năm 2018 về tăng cường hoạt động phòng, chống HIV/AIDS do Bộ Y tế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close