BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4953/TCHQ-HTQT
V/v thực hiện trao đổi thông tin điện tử hải quan trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á Âu

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi: Một số Bộ và Hiệp hội Doanh nghiệp

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu (gồm 5 nước Armenia, Belarus, Kazakhstan, Nga, và Kyrgyzstan) đã được ký kết và có hiệu lực kể từ ngày 5/10/2016. Liên quan đến Chương quản lý hải quan và tạo thuận lợi thương mại (Chương 5) thuộc Hiệp định này, theo quy định tại Điều 5.7 (Khoản 4), các Bên có nghĩa vụ thực hiện việc trao đổi thông tin điện tử về hải quan, theo lộ trình cụ thể như sau:

- Không muộn hơn 2 năm kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực, tức không muộn hơn 5/10/2018, bắt đầu trao đổi thông tin điện tử thử nghiệm đối với hàng hóa cụ thể giữa các cơ quan hải quan của các Bên.

- Không muộn hơn 3 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực, tức không muộn hơn 5/10/2019, trao đổi thông tin điện tử phải áp dụng đối với hàng hóa có kim ngạch thương mại giữa các Bên tăng hơn 20% từ thời điểm Hiệp định có hiệu lực.

- Không muộn hơn 5 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực, tức không muộn hơn 5/20/2021, các bên trao đổi thông tin điện tử toàn bộ hàng hóa giao dịch giữa các Bên giữa tất cả các cơ quan hải quan có liên quan.

Để thực hiện việc trao đổi thông tin điện tử, theo quy định tại Khoản 6, Điều 5.7 của Hiệp định, tất cả các yêu cầu và tiêu chuẩn kỹ thuật cho việc trao đổi thông tin điện tử cũng như nội dung cụ thể thông tin trao đổi phải được quy định tại các nghị định thư riêng biệt giữa cơ quan hải quan trung ương của các Bên.

Nhằm thực hiện nội dung này, căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1771/VPCP-QHQT ngày 24/8/2015 thông báo về việc Chủ tịch nước đã phê chuẩn Hiệp định, thời gian qua Tổng cục Hải quan đã cùng với phía Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) hoàn thành các phiên đàm phán xây dựng Nghị định thư và tiến hành ký kết Nghị định thư này vào ngày 28/6/2018 tại Brúc-xen - Bỉ.

Theo Nghị định thư thì việc thực hiện trao đổi thông tin điện tử sẽ được thực hiện thử nghiệm bắt đầu từ ngày 5/10/2018. Nhằm thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp đang có hoạt động xuất khẩu sang các nước thuộc Liên minh Kinh tế Á - Âu về việc trao đổi thông tin điện tử hải quan này để tận dụng những cơ hội mang lại cũng như lường trước các khó khăn thách thức, Tổng cục Hải quan xin cung cấp một số nội dung thông tin tới Quý cơ quan để có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến đến cộng đồng doanh nghiệp, các thông tin cụ thể như sau:

1. Về mục đích trao đổi thông tin: việc trao đổi thông tin nhằm mục đích tạo thuận lợi cho việc thực thi hoạt động hải quan, đẩy nhanh quá trình giải phóng hàng hóa và ngăn chặn vi phạm pháp luật hải quan.

2. Nội dung trao đổi thông tin bao gồm các chỉ tiêu thông tin từ tờ khai và chứng từ vận tải.

3. Về danh mục hàng hóa trao đổi:

- Trong 1 năm thử nghiệm từ 5/10/2018 đến trước 5/10/2019, danh mục hàng hóa mà Việt Nam sẽ phải cung cấp cho EAEU bao gồm 5 nhóm hàng hóa ở cấp độ 6 số (chi tiết lên đến 8-10 số) như dưới đây:

Stt

Mã HS (Code)

Tên hàng

1

0902 40

Chè, đã hoặc chưa pha hương liệu.

- Chè đen khác (đã ủ men) và chè khác đã ủ men một phần

2

2103 90

Nước xốt và các chế phẩm làm nước xốt, đồ gia vị hỗn hợp và bột canh hỗn hợp, bột mịn và bột thô từ hạt mù tạt và mù tạt đã chế biến.

- Loại khác

3

3206 49

Chất màu khác; các chế phẩm như đã ghi trong Chú giải 3 của Chương này, trừ các loại thuộc nhóm 32.03, 32.04 hoặc 32.05; các sản phẩm vô cơ được sử dụng như chất phát quang, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học:

-- Loại khác

4

6203 42

Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, blazer, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) cho nam giới hoặc trẻ em trai:

- quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc:

-- từ bông

5

6203 49

Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, blazer, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) cho nam giới hoặc trẻ em trai:

- quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc:

-- từ các vật liệu dệt khác

- Từ 5/10/2019 - trước 5/10/2021: việc trao đổi thông tin được thực hiện đối với hàng hóa có kim ngạch thương mại giữa các Bên tăng hơn 20% từ thời điểm Hiệp định có hiệu lực. Danh mục cụ thể sẽ được xác định sau.

- Từ 5/10/2021: trao đổi thông tin được thực hiện toàn bộ hàng hóa giao dịch giữa các Bên.

4. Về thời điểm trao đổi thông tin: thông tin điện tử được trao đổi không muộn hơn 4 giờ sau khi giải phóng/thông quan hàng hóa xuất khẩu.

5. Về vấn đề an ninh và bảo mật thông tin: thông tin trao đổi giữa các Bên được coi là thông tin mật và chỉ được sử dụng cho các mục đích nghiệp vụ hải quan, không được chuyển cho các bên thứ ba nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Bên cung cấp thông tin.

Trên đây là một số thông tin liên quan đến việc trao đổi thông tin điện tử hải quan giữa Việt Nam với Liên minh Kinh tế Á - Âu, Tổng cục Hải quan rất mong nhận được sự phối hợp tích cực của Quý cơ quan trong việc cung cấp, phổ biến thông tin này đến cộng đồng doanh nghiệp.

Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HTQT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4953/TCHQ-HTQT năm 2018 thực hiện trao đổi thông tin điện tử hải quan trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á Âu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 4953/TCHQ-HTQT Ngày ban hành 23/08/2018
Ngày có hiệu lực 23/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4953/TCHQ-HTQT năm 2018 thực hiện trao đổi thông tin điện tử hải quan trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á Âu do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close