BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5200/TCHQ-GSQL
V/v chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng ưu đãi, miễn trừ

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Đại sứ quán Vương quốc Campuchia.
(Địa chỉ: Số 71 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quán Vương quốc Campuchia và thừa ủy quyền của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hân hạnh phúc đáp công hàm đề số 277/2018 ngày 7/6/2018 của Đại sứ quán về việc chuyển nhượng 01 xe ô tô nhãn hiệu MERCEDES BENZ S550, sản xuất năm 2009 của ông Dy Bonna nhân viên Đại sứ quán có chứng minh số 2010/CV/4120 do Cục Lễ tân - Bộ Ngoại giao cấp có giá trị đến ngày 25/11/2012 như sau:

Tổng cục Hải quan nhất trí để Đại sứ quán Vương quốc Campuchia thay mặt ông Dy Bonna được làm thủ tục chuyển nhượng chiếc xe theo quy định với điều kiện ông Dy Bonna phải có văn bản ủy quyền cho Đại sứ quán Vương quốc Campuchia thay mặt Ông chuyển nhượng chiếc xe trên và tính đến thời điểm hiện tại, chiếc xe có năm sản xuất quá 5 năm thì xe phải được cơ quan đăng kiểm xác nhận còn đủ tiêu chuẩn kỹ thuật để lưu hành.

Đề nghị Đại sứ quán liên hệ với Cục Hải quan TP Hà Nội để được hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 19/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Chính sách thuế đối với xe chuyển nhượng thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg ngày 01/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó thời điểm chuyển nhượng xe là thời điểm chủ xe kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam theo chứng minh thư ngoại giao.

Trước khi làm thủ tục chuyển nhượng, Đại sứ quán phải thực hiện thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe tại cơ quan Công an theo quy định.

Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xin gửi tới Đại sứ quán Vương quốc Campuchia lời chào trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ. TP Hà Nội (để t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5200/TCHQ-GSQL năm 2018 về chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng ưu đãi, miễn trừ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5200/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 06/09/2018
Ngày có hiệu lực 06/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5200/TCHQ-GSQL năm 2018 về chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng ưu đãi, miễn trừ do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close