BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5210/TCHQ-TXNK
V/v phân loại máy thẩm thấu dưỡng chất

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Amor Global.
(Tầng 3, Tòa nhà B, Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại Lộ Thăng Long, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 070518/CV ngày 07/5/2018 của Công ty Cổ phần Amor Global về việc xin phân loại HS code cho mặt hàng máy thẩm thấu dưỡng chất. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Theo công văn giải trình trên của Công ty và tài liệu kèm theo thì mặt hàng nhập khẩu của Công ty là máy thẩm thấu dưỡng chất cầm tay hiệu Epicera EP1000 (Epicera skin booster). Máy hoạt động với cơ chế: sử dụng kỹ thuật xung điện đa trung tần M2EP (multiple middle-frequency electroporation) giúp hình thành tạm thời lối dẫn vào lớp tế bào da để hấp thụ các thành phần mỹ phẩm hiệu quả. Máy có mô tơ rung để phụ cho chức năng chính là tăng sức hấp thụ mỹ phẩm vào da nhờ xung điện. Máy sử dụng pin lithium polymer 3.7V 400mAh, 0,8W và có kèm theo bộ sạc. Mặt hàng phù hợp phân loại thuộc nhóm 85.43 “Máy và thiết bị điện, có chức năng riêng, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác trong Chương này”, phân nhóm 8543.70 “- Máy và thiết bị khác”, mã số 8543.70.90 “- - Loại khác”.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Amor Global biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Cục HQ TP. Hải Phòng (để thực hiện);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK-Hoàng (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5210/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại máy thẩm thấu dưỡng chất do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5210/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 06/09/2018
Ngày có hiệu lực 06/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5210/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại máy thẩm thấu dưỡng chất do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close