BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5338/TCHQ-GSQL
V/v doanh nghiệp chế xuất thuê kho

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH sản xuất First Solar Việt Nam;
(Lô A1, A2, KCN Đông Nam, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh)
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 2407-01 ngày 24/7/2018 của Công ty TNHH sản xuất First Solar Việt Nam (là DNCX) về việc xin gửi nguyên liệu, vật tư và thành phẩm do Công ty sản xuất vào kho Mapletree Logistics Park Phase 3 VN tại Bình Dương; trên cơ sở công văn số 2318/HQHCM-GSQL ngày 24/8/2018 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, kết quả kiểm tra điều kiện kho tại công văn số 2236/HQBD-GSQL ngày 31/8/2018 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Công ty TNHH sản xuất First Solar Việt Nam được thuê kho của Công ty TNHH Kuehne + Nagel có địa chỉ tại Mapletree Logistics Park Phase 3 VN, Block 9, 18L2-3, đường Tạo Lực số 5, KCN Việt Nam Singapore II, Bình Dương để lưu giữ nguyên liệu, vật tư và thành phẩm do Công ty sản xuất, Công ty không được thực hiện sản xuất tại kho này, thời hạn thuê kho kể từ ngày ký công văn này đến ngày 01/07/2019. Trường hợp cần gia hạn thời gian thuê kho, Công ty phải có đề nghị bằng văn bản kèm theo hồ sơ, một tháng trước khi kết thúc thời hạn thuê kho ngày 01/07/2019.

2. Công ty có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Điều 80 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đối với các hoạt động liên quan đến kho thuê.

3. Nguyên liệu, vật tư, thành phẩm khi vận chuyển từ Công ty TNHH sản xuất First Solar Việt Nam đến kho thuê để lưu giữ phải có đầy đủ chứng từ theo quy định hiện hành.

4. Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương chỉ đạo Chi cục Hải quan liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty TNHH sản xuất First Solar Việt Nam tại kho thuê theo quy định. Trường hợp phát hiện vi phạm, hoặc vướng mắc vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn xử lý.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương và Công ty TNHH sản xuất First Solar Việt Nam biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Mai Xuân Thành - PTCT;
- Văn phòng Tổng cục;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5338/TCHQ-GSQL năm 2018 về doanh nghiệp chế xuất thuê kho do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5338/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 13/09/2018
Ngày có hiệu lực 13/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5338/TCHQ-GSQL năm 2018 về doanh nghiệp chế xuất thuê kho do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close