TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5399/TXNK-PL
V/v xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Gold and Global Việt Nam.
(Lô số B_6E14_CN, Khu Công nghiệp Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương)

Cục Thuế XNK nhận được các đơn đề nghị xác định trước mã số GGVN/002, GGVN/003, GGVN/005, GGVN/006 ngày 14/6/2018 của Công ty TNHH Gold and Global Việt Nam cho các mặt hàng: nắp chụp cách điện bằng nhựa, 2 loại đầu nối dây, và ống nhựa mềm. Về việc này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

- Đối với mặt hàng tại đơn đề nghị số GGVN/005 theo hồ sơ, tài liệu kỹ thuật và mẫu hàng thực tế là đầu nối dây điện, dùng để kết nối và truyền tải điện giữa dây cáp điện và thiết bị điện. Tuy nhiên hồ sơ chưa có thông tin về mặt hàng dùng cho điện áp và cường độ dòng điện là bao nhiêu do đó chưa đủ cơ sở xác định mã số. Đề nghị Công ty cung cấp các thông tin bổ sung nêu trên.

- Đối với mặt hàng tại đơn đề nghị số GGVN/003 theo hồ sơ, tài liệu kỹ thuật và mẫu hàng thực tế là đầu nối dây cáp, dùng cho điện áp không quá 1000V, dòng điện dưới 16A. Công ty đề nghị mã số 8536.90.32. Mã số này thuộc phân nhóm “Đầu nối cáp gồm một phích cắm kiểu giắc, đầu cuối có hoặc không có chân cắm, đầu nối và bộ thích ứng (adaptor) sử dụng cho cáp đồng trục; vành đổi chiều”. Tuy nhiên hồ sơ không có thông tin mặt hàng có sử dụng cho cáp đồng trục hay không do đó chưa đủ cơ sở xác định mã số. Đề nghị Công ty cung cấp bổ sung thông tin mặt hàng sử dụng cho loại cáp nào để có cơ sở xác định mã số chính xác.

- Đối với các mặt hàng tại đơn đề nghị số GGVN/002 và GGVN/006, để đảm bảo xác định đúng bản chất hàng hóa và thống nhất trong phân loại, Cục Thuế XNK đang gửi mẫu hàng hóa đi thực hiện phân tích và sẽ có thông báo tới Công ty sau khi có kết quả phân tích hàng hóa.

Cục Thuế XNK thông báo để Công ty TNHH Gold and Global Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, PL (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5399/TXNK-PL năm 2018 xác định trước mã số mặt hàng nắp chụp cách điện bằng nhựa do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu 5399/TXNK-PL Ngày ban hành 13/09/2018
Ngày có hiệu lực 13/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế xuất nhập khẩu Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5399/TXNK-PL năm 2018 xác định trước mã số mặt hàng nắp chụp cách điện bằng nhựa do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close