BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5895/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục tái xuất hàng hóa tạm nhập dưới dạng tháo rời

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nissan Automotive Technology Việt Nam.
(đ/c: tầng 26, Keangnam Hanoi Landmark Tower, lô E6, khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 18-068/NATV-XNK ngày 30/7/2018 của Công ty về việc hướng dẫn thủ tục hải quan tái xuất hàng hóa tạm nhập dưới dạng tháo rời chia làm nhiều lần, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau :

- Chính sách mặt hàng đối với hàng hóa nhập khẩu để nghiên cứu khoa học thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 5, khoản 2, khoản 5 Điều 72 Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

- Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại khoản 29 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CPkhoản 2, khoản 3 Điều 84 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Thời hạn tạm nhập tái xuất thực hiện theo các văn bản cho phép của Bộ Giao thông vận tải.

Trường hợp lô hàng tạm nhập được chia làm nhiều lần để tái xuất tại các tờ khai tái xuất khác nhau thì tại tờ khai tạm nhập Công ty phải kê khai chi tiết hàng hóa tạm nhập để khi làm thủ tục tái xuất cơ quan hải quan có cơ sở xác định hàng hóa tái xuất đúng với hàng hóa đã tạm nhập.

Đối với trường hợp hàng hóa tạm nhập là xe ô tô nguyên chiếc nhưng khi tái xuất dưới dạng các bộ phận tháo rời thì khi làm thủ tục tạm nhập xe nguyên chiếc phải kèm theo danh mục bộ phận, linh kiện tháo rời, ghi rõ mã số, ký hiệu riêng của từng bộ phận, có xác nhận của cơ quan giám định về các bộ phận tháo rời phù hợp với xe nguyên chiếc tạm nhập để khi làm thủ tục tái xuất cơ quan hải quan có cơ sở xác định hàng hóa tái xuất đúng với hàng hóa đã tạm nhập

Tổng cục Hải quan trả lời Công ty biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5895/TCHQ-GSQL năm 2018 về thủ tục tái xuất hàng hóa tạm nhập dưới dạng tháo rời do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5895/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 09/10/2018
Ngày có hiệu lực 09/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5895/TCHQ-GSQL năm 2018 về thủ tục tái xuất hàng hóa tạm nhập dưới dạng tháo rời do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close