BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7110/TCHQ-PC
V/v vướng mắc xử lý vi phạm

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

Trả lời công văn số 1977/HQTN-CBL ngày 08/11/2018 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh về việc xin ý kiến vướng mắc xử lý vi phạm đối với Công ty TNHH MTV T&S; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chủ thể vi phạm: căn cứ quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 211 Luật Sở hữu trí tuệĐiều 12 Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013; trường hợp xác định Công ty TNHH MTV T&S có hành vi vận chuyển hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và vụ việc thuộc trường hợp xử lý hành chính thì việc xử phạt đối với Công ty TNHH MTV T&S là phù hợp;

2. Về thủ tục xử phạt: căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 105/2016/NĐ-CP ngày 22/9/2006, Khoản 3 Điều 22 Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013, Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh phối hợp với chủ thể quyền sở hữu công nghiệp để xác minh, làm rõ hành vi vi phạm để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật mà không cần có đơn yêu cầu xử lý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ;

3. Hành vi quá cảnh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và hành vi không khai, khai sai so với thực tế tên hàng đối với hàng hóa quá cảnh là 2 hành vi khác nhau. Việc xử lý đã được quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Việc xác định có hay không có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ căn cứ vào quy định tại Khoản 1 Điều 7, Khoản 1 Điều 121, Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệĐiều 5 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính Phủ để xem xét xử lý theo quy định.

Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh căn cứ các quy định nêu trên để giải quyết dứt điểm vụ việc trên theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 7110/TCHQ-PC năm 2018 vướng mắc xử lý vi phạm quá cảnh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 7110/TCHQ-PC Ngày ban hành 04/12/2018
Ngày có hiệu lực 04/12/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 7110/TCHQ-PC năm 2018 vướng mắc xử lý vi phạm quá cảnh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close