BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7239/BCT-CN
V/v công bố Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipden

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Cao Bằng, Sơn La, Điện Biên, Thái Nguyên, Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Phú Yên, Lâm Đồng.

Căn cứ Điều 15 Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 về việc công bố công khai quy hoạch khoáng sản, Bộ Công Thương thông báo việc công bố Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipden đến năm 2025, có xét đến năm 2035 như sau:

1. Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipden đến năm 2025, có xét đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 910/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2018. Quyết định số 910/QĐ-TTg nêu trên đã được gửi đến các địa phương, cơ quan liên quan và công bố rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương.

2. Đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Công Thương gửi kèm theo công văn này các tài liệu để công bố quy hoạch như sau:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường 01 bộ hồ sơ quy hoạch, gồm: Bản sao Quyết định số 910/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ; thuyết minh, bản đồ và sổ mỏ của quy hoạch; ĐMC của Quy hoạch.

- UBND các tỉnh có hoạt động khoáng sản vàng, đồng, niken, molipden 01 bộ hồ sơ quy hoạch, gồm: Quyết định số 910/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ; Thuyết minh quy hoạch, bản đồ vị trí tọa độ các dự án thăm dò, khai thác, chế biến của địa phương.

3. Trên cơ sở các dự án quy hoạch, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức phổ biến quy hoạch, quản lý ranh giới, tài nguyên khoáng sản đã quy hoạch theo thẩm quyền, ngăn chặn việc lấn chiếm, khai thác tài nguyên trái pháp luật.

Trên đây là thông báo của Bộ Công Thương về việc công bố Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen đến năm 2025, có xét đến năm 2035. Các ý kiến phản hồi về quy hoạch nêu trên, đề nghị gửi về Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương để được giải đáp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim;
- Cục ATMT;
- Lưu: VT, CN (02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Thắng Hải

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 7239/BCT-CN năm 2018 công bố Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipden do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu 7239/BCT-CN Ngày ban hành 07/09/2018
Ngày có hiệu lực 07/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Công thương Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 7239/BCT-CN năm 2018 công bố Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipden do Bộ Công thương ban hành
Mục lục

Mục lục

Close