BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7957/BNN-CBTTNS
V/v chiếu xạ hàng hóa

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Phúc đáp công văn số 10503/BTC-TCHQ ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính về việc chiếu xạ hàng hóa, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Đối với mặt hàng rau củ quả: Hiện nay, để xuất khẩu một loại quả tươi sang một số thị trường như Hoa Kỳ, Úc, New Zealand... việc chiếu xạ lô hàng quả tươi trước khi xuất khẩu là yêu cầu bắt buộc. Đối với hàng thủy sản: Tùy thị trường và thời điểm mà có các yêu cầu khác nhau.

Quy trình và thời gian chiếu xạ: Tất cả lô hàng quả tươi xuất khẩu sang các thị trường trên đều phải chiếu xạ và xếp lên container để xuất khẩu. Toàn bộ quy trình trên đều được giám sát bởi chuyên gia kiểm dịch thực vật của nước nhập khẩu đối với từng lô hàng, đặc biệt là khâu xử lý lô hàng tại các cơ sở chiếu xạ cho đến khi xếp hàng lên container và niêm phong. Vì vậy, lô hàng sau khi đã niêm phong lại mở ra kiểm tra thì không tuân thủ yêu cầu của nước nhập khẩu và sẽ bị thông báo vi phạm khi hàng cập cảng của nước nhập khẩu.

Theo phản ánh từ phía các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa có chiếu xạ, việc xuất khẩu hàng hóa gần đây gặp phải một số khó khăn khi thực hiện theo quy định mới tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, như:

- Phương án doanh nghiệp mở tờ khai hàng hóa tại cơ quan Hải quan địa phương (nơi chế biến): Trong trường hợp lô hàng bị xếp vào luồng đỏ do không được phép xin làm kiểm hóa hộ như trước đây, sau khi chiếu xạ doanh nghiệp phải đưa hàng trở lại địa phương để làm thủ tục khai báo cơ quan Hải quan sau đó lại đưa hàng đến các tỉnh có cửa khẩu để xuất hàng, tốn kém thêm thời gian và chi phí;

- Phương án doanh nghiệp mở tờ khai hàng hóa tại cơ quan Hải quan nới có cửa khẩu xuất hàng: Trong trường hợp lô hàng được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu, đã đăng ký khai báo tại cơ quan Hải quan địa phương khi xuất hàng doanh nghiệp cũng khai tại Hải quan địa phương để thuận tiện cho việc theo dõi Nhập-Xuất-Tồn và thuận lợi cho làm báo cáo quyết toán sau này. Mặt khác, theo quy định doanh nghiệp vẫn được phép khai xuất tại cơ quan Hải quan cửa khẩu nhưng phải làm thủ tục thông báo cho cơ quan Hải quan nơi mình đã nhập khẩu nguyên liệu vào để sản xuất xuất khẩu trước khi khai báo xuất tại cơ quan Hải quan cửa khẩu và thủ tục khá phức tạp.

Vì hồ sơ lô hàng các cơ quan Hải quan dễ dàng chuyển cho nhau qua mạng nên việc kiểm tra đối chiếu hồ sơ cơ quan Hải quan với thực tế hàng hóa dù kiểm hóa ở đâu cũng phải tương đương. Do đó việc không cho phép các cơ quan Hải quan kiểm hóa hộ không có tác dụng chống gian lận thương mại trong khi lại tạo thêm các thủ tục hành chính, gây mất chi phí và hàng hóa chờ doanh nghiệp.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan nghiên cứu, cho phép làm kiểm hóa hộ như trước đây, tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp xuất khẩu hàng nông, thủy sản mà nguồn nguyên liệu để sản xuất phải nhập khẩu trong khi nhà nước chưa đầu tư được nhiều Phòng chiếu xạ theo tinh thần cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp như các Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) và Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Tài chính xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Tổng cục Hải quan (để p/h);
- Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Cục Bảo vệ thực vật (để p/h);
- Hiệp hội chế biến và xuất khẩu Thủy sản (để p/h);
- Lưu VT.CB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Thanh Nam

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 7957/BNN-CBTTNS năm 2018 về chiếu xạ hàng hóa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 7957/BNN-CBTTNS Ngày ban hành 11/10/2018
Ngày có hiệu lực 11/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 7957/BNN-CBTTNS năm 2018 về chiếu xạ hàng hóa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close