VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8626/VPCP-KTTH
V/v thuế nhập khẩu xe ô tô phục vụ Hội nghị APEC 2017

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 9891/BTC-TCHQ ngày 16 tháng 8 năm 2018 về việc thuế đối với lô xe ô tô Audi nhập khẩu phục vụ Hội nghị APEC 2017, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao và Công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Á Châu căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6804/VPCP-KTTH ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ; tình hình thực tế nhập khẩu, tính thuế và chi phí mà Công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Á Châu đã chi cho số xe ô tô phục vụ Hội nghị APEC 2017 để xử lý cụ thể, dứt điểm vấn đề giảm giá tính thuế đối với lô xe ô tô này, đảm bảo lợi ích của Công ty và nhà nước. Trên cơ sở đó, Tiểu ban vật chất Hậu cần APEC 2017 và Công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Á Châu điều chỉnh Hợp đồng tài trợ xe ô tô phục vụ Hội nghị APEC 2017 cho phù hợp.

2. Văn phòng Chính phủ đôn đốc thực hiện các nội dung trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Phạm Bình Minh;
- Công ty TNHH ô tô Á Châu (số 6B Tôn Đức Thắng, Q.I, TP. Hồ Chí Minh);
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Xuân Thành, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KHTC, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 8626/VPCP-KTTH năm 2018 về thuế nhập khẩu xe ô tô phục vụ Hội nghị APEC 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 8626/VPCP-KTTH Ngày ban hành 10/09/2018
Ngày có hiệu lực 10/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 8626/VPCP-KTTH năm 2018 về thuế nhập khẩu xe ô tô phục vụ Hội nghị APEC 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close