VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8903/VPCP-NC
V/v vụ chết nhiều người tại lễ hội âm nhạc diễn ra ở Công viên nước Hồ Tây

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Vào tối ngày 16 tháng 9 năm 2018, tại lễ hội âm nhạc diễn ra ở Công viên nước Hồ Tây, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội đã xảy ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng làm nhiều người chết. Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về tổ chức lễ hội âm nhạc nêu trên, xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 9 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- Bộ Công an;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng, Trợ lý TTg,
Vụ: TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NC (2).NQH.

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 8903/VPCP-NC năm 2018 về vụ chết nhiều người tại lễ hội âm nhạc diễn ra ở Công viên nước Hồ Tây do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 8903/VPCP-NC Ngày ban hành 17/09/2018
Ngày có hiệu lực 17/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 8903/VPCP-NC năm 2018 về vụ chết nhiều người tại lễ hội âm nhạc diễn ra ở Công viên nước Hồ Tây do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close