THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 928/TTg-CN
V/v trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Huỳnh Thanh Phương

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi:

- Đại biểu Quốc hội Huỳnh Thanh Phương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh;
- Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.

Ngày 13 tháng 6 năm 2017, Tổng Thư ký Quốc hội có Công văn số 878/TTKQH-GS đề nghị Thủ tướng Chính phủ có văn bản trả lời Phiếu chất vấn của Đại biểu Quốc hội Huỳnh Thanh Phương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ xin trả lời như sau:

NỘI DUNG CHẤT VẤN

Hiện nay Chính phủ và các địa phương siết chặt trong quản lý khai thác cát, sỏi làm cho giá cát trong xây dựng tăng cao gấp nhiều lần. Đầu nậu dìm hàng đã tăng giá trục lợi, gây rối loạn thị trường xây dựng. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho biết giải pháp tới như thế nào để ổn định thị trường xây dựng, đồng thời quản lý tốt việc khai thác tràn lan đang gây bức xúc trong nhân dân.

TRẢ LỜI

Trên cơ sở Luật khoáng sản, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 158/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản (thay thế Nghị định số 15/2012/NĐ-CP), trong đó quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập, phê duyệt và cấp phép khai thác cát khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, trong đó có cát, sỏi và quy định cụ thể trách nhiệm quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác của Ủy ban nhân dân các cấp, bao gồm cả cát, sỏi lòng sông; ban hành Nghị định số 33/2017/NĐ-CP (thay thế Nghị định số 142/2013/NĐ-CP) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, trong đó bổ sung các hành vi cần xử phạt, tăng mức xử phạt đối với các hành vi khai thác cát, sỏi trái phép lên 2-3 lần. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2015 về việc tăng cường hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản, theo đó đã chỉ đạo các Bộ, ngành, các địa phương thực hiện các giải pháp nhằm ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, trong đó có cát, sỏi lòng sông.

Thời gian qua, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của Thủ tướng Chính phủ; các Bộ, ngành, địa phương có nhiều biện pháp tăng cường quản lý khai thác cát, sỏi nhất là đối với hoạt động khai thác cát, sỏi không có giấy phép đã bước đầu đạt được kết quả nhất định. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Xây dựng do hiện nay nguồn cung cấp cát xây dựng chỉ đáp ứng được 40 - 50% nhu cầu và nguồn cung cấp cát xây dựng phân bố không đồng đều nên tại nhiều địa phương đã có tình trạng đầu cơ để đẩy cao giá cát xây dựng lên 2 đến 3 lần so với trước đây nhằm trục lợi, gây rối loạn thị trường; các chủ dự án công trình xây dựng và chính quyền địa phương còn bị động trong việc cân đối nguồn cát xây dựng; việc sử dụng nguồn vật liệu thay thế cát tự nhiên còn hạn chế.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với tài nguyên cát, sỏi và đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vi phạm pháp luật trong khai thác cát, sỏi, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt những quy định pháp luật hiện hành, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thi hành chính sách pháp luật về khoáng sản và văn bản số 357/TB-VPCP ngày 06 tháng 11 năm 2015, số 161/TB-VPCP ngày 24 tháng 3 năm 2017.

Giải pháp thời gian tới, Chính phủ sẽ tổ chức Hội nghị chuyên đề để đánh giá và đề ra các giải pháp toàn diện, căn cơ để giải quyết vấn đề này. Để chuẩn bị Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Bộ, ngành, trong đó có các nhiệm vụ sau:

- Bộ Xây dựng báo cáo rà soát, cân đối cung cầu về cát, sỏi xây dựng đánh giá tác động đến thị trường vật liệu xây dựng nói chung và thị trường cát sỏi nói riêng ở các trung tâm kinh tế lớn, nhất là đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh và khu vực miền Trung, trong đó đề xuất các giải pháp sử dụng các loại vật liệu thay thế cát tự nhiên.

- Bộ Tài chính báo cáo về công tác quản lý, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế đối với hoạt động kinh doanh, khai thác cát, sỏi. Đề xuất các giải pháp chống thất thu thuế; kiểm tra, xử lý vi phạm về thuế trong hoạt động này.

- Bộ Công Thương báo cáo và đề xuất giải pháp về công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động kinh doanh cát, sỏi trên thị trường.

Xin cảm ơn sự quan tâm của Đại biểu./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Đoàn đại biểu quốc hội tp. HCM;
- Các Bộ: XD, TN&MT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: NN, TKBT, QHĐP;
TGĐ Cổng TTĐT.
- Lưu: VT, CN (3).B

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trương Hòa Bình

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 928/TTg-CN năm 2017 trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Huỳnh Thanh Phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu 928/TTg-CN Ngày ban hành 06/07/2017
Ngày có hiệu lực 06/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thủ tướng Chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 928/TTg-CN năm 2017 trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Huỳnh Thanh Phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close