VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9466/VPCP-CN
V/v vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Lai Châu

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải,
- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

Xét báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại văn bản số 409/BC-UBATGTQG ngày 20 tháng 9 năm 2018 về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Lai Châu ngày 15 tháng 9 năm 2018, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu phương án đầu tư, nâng cấp hệ thống thiết bị giám sát hành trình, bảo đảm chức năng giám sát trực tuyến, phát hiện ngay các hành vi vi phạm (đi sai làn đường, quá tốc độ, ngắt thiết bị giám sát hành trình trong thời gian vận hành phương tiện...) để cảnh báo cho chủ xe và lái xe; đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm khắc phục triệt để các lỗi chủ quan của lái xe, chủ xe.

2. Giao Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổng hợp các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian qua (từ năm 2016 đến nay), phân tích, đánh giá nguyên nhân tai nạn, đề xuất giải pháp nhằm ngăn chặn các vụ việc tương tự, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Bộ Công an;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2) pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 9466/VPCP-CN năm 2018 về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Lai Châu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 9466/VPCP-CN Ngày ban hành 01/10/2018
Ngày có hiệu lực 01/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 9466/VPCP-CN năm 2018 về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Lai Châu do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close