VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9559/VPCP-NC
V/v xử lý thông tin phản ánh của báo chí

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Báo Giao thông ngày 27 tháng 9 năm 2018 có bài "Chuyện lạ ở Hải Phòng: Giang hồ lộng hành xâu xé đất quốc phòng" (kèm theo), phản ánh trên khu đất quốc phòng rộng 14,2ha ở khu vực Đồng Xá, phường Thành Tô, quận Hải An (Hải Phòng), hàng trăm ngôi nhà trái phép mọc lên bất chấp sự vào cuộc của các cơ quan chức năng. Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung phản ánh của báo chí; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 10 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- VPCP: BTCN, Trợ lý TTg, Vụ TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NC(2).NQH.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 9559/VPCP-NC năm 2018 về xử lý thông tin phản ánh của báo chí về nhà trái phép do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 9559/VPCP-NC Ngày ban hành 03/10/2018
Ngày có hiệu lực 03/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 9559/VPCP-NC năm 2018 về xử lý thông tin phản ánh của báo chí về nhà trái phép do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close