BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 152-BHXH
V/v hướng dẫn tạm thời chi trả 3 chế độ bảo hiểm xã hội

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 1995

 

CÔNG VĂN

CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM SỐ 152/BHXH NGÀY 8 THÁNG 8 NĂM 1995 HƯỚNG DẪN TẠM THỜI CHI TRẢ 3 CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI

               Kính gửiĐồng chí Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực                                          thuộc Trung ương.

Ngày 24 tháng 7 năm 1995, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 58 TC/HCSN hướng dẫn tạm thời phương thức thu nộp bảo hiểm xã hội, trong đó tại Điều 1, mục II đã nêu rõ: "Mức thu bảo hiểm xã hội là 20% tổng quỹ tiền lương hàng tháng, trong đó:

- Cơ quan, đơn vị hoặc chủ sử dụng lao động đóng bằng 15% so với tổng quý tiền lương của những người tham gia quỹ bảo hiển xã hội.

- Người lao động đóng bằng 5% tiền lương hàng tháng; cơ quan, đơn vị hoặc chủ sử dụng lao động trích từ tiền lương hàng tháng của từng người, nộp vào quỹ bảo hiểm xã hội cùng một lúc với 15% đóng góp của cơ quan, đơn vị hoặc chủ sử dụng lao động.

Để đảm bảo việc chi trả chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp kịp thời cho người lao động có tham gia quỹ bảo hiểm xã hội trong các cơ quan, đơn vị sản xuất kinh doanh, hành chính sự nghiệp (dưới đây gọi tắt là đơn vị), Bảo hiểm xã hội Việt Nam tạm thời hướng hẫn việc thực hiện chi trả 3 chế độ này như sau:

- Cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp được trích để lại tại đợn vị từ khoản thu bảo hiểm xã hội không quá 3% tổng quỹ tiền lương hàng tháng, coi đây là khoản tạm ứng cho các đơn vị chi trả ba chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp cho người lao động thuộc đơn vị đã nộp bảo hiểm xã hội trong khi Bảo hiểm xã hội Việt Nam chưa có điều kiện cấp phát ngay khoản chi này. Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố căn cứ vào tình hình cụ thể của từng đơn vị để duyệt mức tạm ứng để lại và hướng dẫn các đơn vị phải tổ chức quản lý các khoản chi nói trên theo đúng chế độ quản lý tài chính của Nhà nước quy định.

- Do các khoản chi nói trên có tính chất tiền lương nên cuối mỗi tháng, đơn vị phải tổng hợp, đối chiếu giữa số được tạm ứng và số thực chi theo chứng từ phát sinh để xác định số chênh lệch thừa, thiếu. Cơ quan Bảo hiểm xã hội kiểm tra chứng từ đối với từng khoản chi theo từng chế độ, nếu thừa thì nộp ngay và tài khoản 942 "Thu bảo hiểm xã hội" tại Kho bạc Nhà nước do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam làm chủ tài khoản; nếu thiếu sẽ được thanh toán tiếp vào tháng sau từ nguồn tạm ứng tháng sau.

- Cuối mỗi quý, đơn vị tổng hợp và báo cáo quyết toán chi trả 3 chế độ, gửi bảo hiểm xã hội, các cấp theo phân cấp quản lý để xét duyệt quyết toán theo chế độ hiện hành.

Trước mắt vẫn tạm thời sử dụng hệ thống các chứng từ kế toán, biểu mẫu và báo cáo quyết toán chi ba chế độ như quy định trước đây.

Những quy định tạm thời trên được thực hiện từ 1-7-1995 cho đến khi có hướng dẫn mới. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời cho Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam để giải quyết.

 

 

Nguyễn Văn Châu

(Đã ký)

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn hướng dẫn tạm thời chi trả 3 chế độ bảo hiểm xã hội

Số hiệu 152-BHXH Ngày ban hành 08/08/1995
Ngày có hiệu lực 08/08/1995 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bảo hiểm xã hội Việt Nam Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn hướng dẫn tạm thời chi trả 3 chế độ bảo hiểm xã hội
Mục lục

Mục lục

Close