Trình duyệt không hỗ trợ xem PDF
THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn số 1788/LĐTBXH-BĐG năm 2018 về việc xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 do Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ban hành

Số hiệu 1788/LĐTBXH-BĐG Ngày ban hành 11/05/2018
Ngày có hiệu lực 11/05/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn số 1788/LĐTBXH-BĐG năm 2018 về việc xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 do Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ban hành
Mục lục

Mục lục

Close