CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 108/2003/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2003

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 108/2003/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 2003 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỞ RỘNG THỊ XÃ, THÀNH LẬP PHƯỜNG VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÁC PHƯỜNG, THUỘC THỊ XÃ HƯNG YÊN, TỈNH HƯNG YÊN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Tiên Lữ, Kim Động để mở rộng thị xã Hưng Yên, thành lập phường và điều chỉnh địa giới hành chính các phường thuộc thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên như sau:

1. Chuyển toàn bộ: 541,12 ha diện tích tự nhiên và 8.913 nhân khẩu của xã Trung Nghĩa, 534 ha diện tích tự nhiên và 6.676 nhân khẩu của xã Liên Phương, 362 ha diện tích tự nhiên và 4.034 nhân khẩu của xã Hồng Nam, 830,30 ha diện tích tự nhiên và 7.540 nhân khẩu của xã Quảng Châu thuộc huyện Tiên Lữ; toàn bộ 397,82 ha diện tích tự nhiên và 5.692 nhân khẩu của xã Bảo Khê thuộc huyện Kim Động về thị xã Hưng Yên quản lý.

2. Thành lập phường An Tảo trên cơ sở 322,56 ha diện tích tự nhiên và 8.444 nhân khẩu của phường Hiến Nam.

Địa giới hành chính phường An Tảo: Đông giáp xã Trung Nghĩa; Tây giáp các phường Lam Sơn, Hiến Nam; Nam giáp phường Hiến Nam và xã Liên Phương; Bắc giáp xã Bảo Khê.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập phường An Tảo, phường Hiến Nam còn lại 389,44 ha diện tích tự nhiên và 6.648 nhân khẩu.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Tiên Lữ; Kim Động để mở rộng thị xã và thành lập phường thuộc thị xã Hưng Yên:

Thị xã Hưng Yên có 4.680,36 ha diện tích tự nhiên và 76.409 nhân khẩu, có 12 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các phường: Hiến Nam, Lam Sơn, Lê Lợi, Quang Trung, Minh Khai, Hồng Châu, An Tảo và các xã Trung Nghĩa, Liên Phương, Hồng Nam, Quảng Châu, Bảo Khê.

Địa giới hành chính thị xã Hưng Yên: Đông giáp huyện Tiên Lữ; Tây giáp tỉnh Hà Nam; Nam giáp huyện Tiên Lữ và tỉnh Hà Nam; Bắc giáp huyện Kim Động.

Huyện Tiên Lữ còn lại 9.242 ha diện tích tự nhiên và 104.072 nhân khẩu; có 18 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã: Hưng Đạo, Ngô Quyền, Nhật Tân, Dị Chế, Lệ Xá, An Viên, Đức Thắng, Trung Dũng, Hải Triều, Thủ Sĩ, Thiện Phiến, Thụy Lôi, Cương Chính, Minh Phương, Phương Chiều, Tân Hưng, Hoàng Hanh và thị trấn Vương.

Huyện Kim Động còn lại 11.464,87 ha diện tích tự nhiên và 122.650 nhân khẩu; có 19 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã: Nghĩa Dân, Toàn Thắng, Vĩnh Xá, Ngũ Lão, Thọ Vinh, Đồng Thanh, Song Mai, Chính Nghĩa, Nhân La, Phú Thịnh, Mai Động, Đức Hợp, Hùng An, Ngọc Thanh, Vũ Xá, Hiệp Cường, Phú Cường, Hùng Cường và thị trấn Lương Bằng.

3. Điều chỉnh địa giới hành chính các phường thuộc thị xã Hưng Yên:

Điều chỉnh 48,76 ha diện tích tự nhiên và 1.565 nhân khẩu của phường Hiến Nam về phường Lê Lợi quản lý.

Điều chỉnh 1,40 ha diện tích tự nhiên và 240 nhân khẩu của phường Lê Lợi về phường Hiến Nam quản lý.

Điều chỉnh 9,48 ha diện tích tự nhiên và 15 nhân khẩu của phường Lam Sơn về phường Hiến Nam quản lý.

Điều chỉnh 0,46 ha diện tích tự nhiên và 40 nhân khẩu của phường Lê Lợi về phường Quang Trung quản lý.

Điều chỉnh 1,0 ha diện tích tự nhiên và 120 nhân khẩu của phường Hồng Châu về phường Quang Trung quản lý.

Điều chỉnh 166,39 ha diện tích tự nhiên và 1.850 nhân khẩu của phường Hồng Châu về phường Minh Khai quản lý.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính các phường thuộc thị xã Hưng Yên:

a) Phường Hiến Nam có 351,56 ha diện tích tự nhiên và 5.338 nhân khẩu.

b) Phường Lam Sơn có 762,42 ha diện tích tự nhiên và 6.528 nhân khẩu.

c) Phường Lê Lợi có 94,20 ha diện tích tự nhiên và 6.440 nhân khẩu.

d) Phường Quang Trung có 44,58 ha diện tích tự nhiên và 8.141 nhân khẩu.

đ) Phường Minh Khai có 223,19 ha diện tích tự nhiên và 5.411 nhân khẩu.

e) Phường Hồng Châu có 216,61 ha diện tích tự nhiên và 3.252 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 11/10/2003

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 108/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã, thành lập phường và điều chỉnh địa giới hành chính các phường thuộc thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Số hiệu 108/2003/NĐ-CP Ngày ban hành 23/09/2003
Ngày có hiệu lực 11/10/2003 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 108/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã, thành lập phường và điều chỉnh địa giới hành chính các phường thuộc thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Mục lục

Mục lục

Close