CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 22-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 1997

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 22-CP NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 1997 VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN VÀ ĐIỀU CHỈNHĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ THUỘC CÁC HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chứcChính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủtịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức -Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1.- Nay thành lập thị trấn và điềuchỉnh địa giới hành chính một số xã thuộc các huyện Quảng Điền, Nam Đông, tỉnhThừa Thiên - Huế như sau:

1. Thành lập thị trấn Sịa, thị trấn huyện lỵ thuộc huyệnQuảng Điền trên cơ sở 1.118,4 ha diện tích tự nhiên và 8.610 nhân khẩu của xãQuảng Phước.

Địa giới hành chính thị trấn Sịa: Đông giáp xã Quảng Phước,Tây giáp các xã Quảng Lợi, Quảng Vinh; Nam giáp các xã Quảng Thọ, Quảng Vinh;Bắc giáp Phá Tam Giang.

2. Sát nhập thôn Mai Dương thuộc xã Quảng An vào phần cònlại của xã Quản Phước.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

- Xã Quảng Phước có 1.287,5 ha diện tích tự nhiên và 7.742nhân khẩu.

- Xã Quảng An có 1.002 ha diện tích tự nhiên và 9.166 nhânkhẩu.

3. Thành lập thị trấn Khe Tre, thị trấn huyện lỵ thuộc huyệnNam Đông trên cơ sở 435 ha diện tích tự nhiên và 3.725 nhân khẩu của xã HươngLộc.

Địa giới hành chính thị trấn Khe Tre: Đông giáp xã HươngLộc; Tây giáp xã Hương Hoà; Nam giáp xã Thượng Lộc; Bắc giáp xã Hương Phú.

4. Thành lập xã Hương Hòa trên cơ sở 1.040 ha diện tích tựnhiên và 1.891 nhân khẩu của xã Hương Lộc.

Địa giới hành chính xã Hương Hoà: Đông giáp thị trấn KheTre; Tây giáp xã Hương Sơn; Nam giáp các xã Thượng Lộ, Thượng Nhật; Bắc giáp xãHương Phú.

- Xã Hương Lộc sau khi điều chỉnh địa giới hành chính có6.375 ha diện tích tự nhiên và 2.421 nhân khẩu.

Điều2.- Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Mọi quyđịnh trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnhThừa Thiên - Huế và Bộ trưởng - Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịutrách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 01/04/1997

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 22-CP năm 1997 về việc thành lập thị trấn và điều chỉnh địa giới hành chính một số xã thuộc các huyện Quảng Điền, Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên-Huế

Số hiệu 22-CP Ngày ban hành 17/03/1997
Ngày có hiệu lực 01/04/1997 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 22-CP năm 1997 về việc thành lập thị trấn và điều chỉnh địa giới hành chính một số xã thuộc các huyện Quảng Điền, Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên-Huế
Mục lục

Mục lục

Close