BỘ TÀI CHÍNH
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 46-TC

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 1945 

 

NGHỊ ĐỊNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Xét tính cách cấp tốc của việc tăng thuế thuốc lá cùng thuốc lào;
Chiếu theo sắc lệnh ngày 10 tháng 10 năm 1945, điều thứ 14.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều thứ 1. - Nghị định số 35-TC ngày 02 tháng 11 năm 1945 về việc tăng thuế thuốc lá và thuốc lào phải thi hành cấp tốc theo điều thứ 14, sắc lệnh ngày 10 tháng 10 năm 1945.

Điều thứ 2. - Ủy ban Nhân dân các bộ, các tỉnh và địa phương, ông Tổng Giám đốc Thuế quan và Thuế gián thu chịu ủy nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 
 
 

Phạm Văn Đồng

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 46-TC năm 1945 về tăng thuế thuốc lá và thuốc lào do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành.

Số hiệu 46-TC Ngày ban hành 05/11/1945
Ngày có hiệu lực 20/11/1945 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Nghị định 46-TC năm 1945 về tăng thuế thuốc lá và thuốc lào do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành.
Mục lục

Mục lục

Close