BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 160/1999/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 160/1999/QĐ/BNN/TCCB NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 1999 VỀ VIỆC THÀNH LẬP 3 TỔ CHỐNG BUÔN LẬU ĐƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Nhằm tăng cường công tác chống buôn lậu, thiết thực góp phần bảo vệ sản xuất và kinh doanh đường trong nước;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Quy hoạch và Cục trưởng Cục Chế biến nông lâm sản và ngành nghề nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Thành lập ba Tổ chống buôn lậu đường ở ba miền đất nước, bao gồm:

- Tổ miền Bắc, trụ sở giao dịch đặt tại Văn phòng Tổng công ty mía đường I số 5b phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội;

- Tổ miền Trung, trụ sở giao dịch đặt tại Công ty đường Quảng Ngãi, đường Nguyến Chí Thanh, thị xã Quảng Ngãi;

- Tổ miền Nam, trụ sở giao dịch đặt tại văn phòng Tổng công ty Mía đường II số 34 - 35 bến Vân Đồn, quận I thành phố Hồ Chí Minh.

Các tổ chống buôn lậu đường đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2.- Tổ chống buôn lậu đường có các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1- Phối hợp với hải quan và các cửa khẩu của địa phương, tăng cường tiến hành các biện pháp ngăn chặn các hoạt động buôn lậu đường trên địa bàn được phân công;

2- Nghiên cữu, đề xuất với Bộ cơ chế xử lý đường buôn lậu với các nội dung cụ thể về tịch thu, thu mua, tiêu thụ, xử lý tài chính... để Bộ trình Chính phủ, phê duyệt;

3- Huy động nhân lực, tài chính cần thiết của các cơ sở sản xuất, kinh doanh đường phục vụ cho công tác chống buôn lậu đường;

4- Thường xuyên báo cáo về Bộ tình hình chống buôn lậu đường. Chịu trách nhiệm trước Bộ về sự phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành công tác chống buôn lậu đường đạt kết quả tốt.

Điều 3.- Tổ chống buôn lậu đường do Tổ trưởng phụ trách, có đại diện Vụ Kế hoạch và Quy hoạch, đại diện Chương trình mía đường và đại diện một số cơ sở sản xuất kinh doanh đường tham gia;

Thành phần cụ thể của các tổ, có quyết định riêng.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà là thành viên của các Tổ chống buôn lậu đường ở ba miền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Thiện Luân

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 22/11/1999

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 160/1999/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập 3 tổ chống buôn lậu đường do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 160/1999/QĐ-BNN-TCCB Ngày ban hành 22/11/1999
Ngày có hiệu lực 22/11/1999 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 160/1999/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập 3 tổ chống buôn lậu đường do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close