CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 547/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 58/TTr-CP ngày 20/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 32 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀN QUỐC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 547/QĐ-CTN ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch nước)

1. Đào Tiến Mạnh, sinh ngày 25/6/2008 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 51, Songok-dong, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nam

2. Nguyễn Thị Yến Tuyết, sinh ngày 16/5/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 35, Baekbong-ro 35beon-gil, Begam-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

3. Trần Thị Thùy Trang, sinh ngày 10/5/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 10-3, Hyoseo-ro 363beon-gil, Gyeyang-gu, Incheon

Giới tính: Nữ

4. Hà Thùy Lương, sinh ngày 17/12/2002 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: 662-1, Munho-ri, Namyang-eup, Hwaseong-si, Gyeong-gi

Giới tính: Nữ

5. Đặng Thị Phương Nhinh, sinh ngày 14/4/1987 tại Hải Dương

Hiện trú tại: #143, Daechu-ri, Paengseong-eup, Paengseong-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

6. Lim Hye In, sinh ngày 20/7/2016 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: 23-1, Keunsol-ro 22beon-gil, Siheung-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

7. Đinh Hà Hoàng Nam, sinh ngày 21/5/2004 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 11, Daehwa 3(sam)-gil, Daedeok-gu, Daejeon

Giới tính: Nam

8. Vũ Thị Thảo, sinh ngày 20/8/1987 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: 5, Baekyang-ro 39beon-gil, Nam-gu, Gwangju Metropolitan City

Giới tính: Nữ

9. Lâm Thị Trúc Ly, sinh ngày 09/9/2001 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 560, Sugae-ri, Samrae-eup, Wanju-gun, Jeollabuk-do

Giới tính: Nữ

10. Đỗ Ngọc Giàu, sinh ngày 27/7/2005 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 560, Sugae-ri, Samrae-eup, Wanju-gun, Jeollabuk-do

Giới tính: Nữ

11. Vũ Thị Lương, sinh ngày 21/4/1991 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: 816 Bukbyeon-dong, Kimpo-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

12. Lee Jiho An, sinh ngày 07/02/2016 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 12-1 Seokjeong-ro 279beon-gil, Nam-gu, Incheon

Giới tính: Nam

13. Nguyễn Hữu Lợi, sinh ngày 15/3/2001 tại Cà Mau

Hiện trú tại: 51, Beopseong-gil 1-gil, Beopseong-myeon, Yeonggwang-gun, Jeollanam-do

Giới tính: Nam

14. Nguyễn Thúy Hà, sinh ngày 07/8/2000 tại Nam Định

Hiện trú tại: #91 Bongrim-ri, Omcheol-myeon, Gangjin-gun, Jeollabuk-do

Giới tính: Nữ

15. Đinh Thị Mỹ Nương, sinh ngày 25/02/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 67-4 Jinak-ro, Nami-myeon, Geumsan-gun, Chungcheongnam-do

Giới tính: Nữ

16. Vương Trí Kha, sinh ngày 05/11/1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 5 Nongdae-ro, Youseong-gu, Daejeong City

Giới tính: Nam

17. Vương Trí Bảo, sinh ngày 07/11/2005 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 5 Nongdae-ro, Youseong-gu, Daejeong City

Giới tính: Nam

18. Vương Trí Nam, sinh ngày 22/10/2013 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: 5 Nongdae-ro, Youseong-gu, Daejeong City

Giới tính: Nam

19. Nguyễn Công Hùng, sinh ngày 08/12/1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 79, Cheonhodae-ro 37-gil, Dongdaemun-gu, Seoul

Giới tính: Nam

20. Nguyễn Thị Vân, sinh ngày 11/6/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: #850, Seohwa-ri, Seohwa-myeon, Inje-gun, Gangwon-do

Giới tính: Nữ

21. Nguyễn Thúy Hồng, sinh ngày 16/01/1987 tại Cà Mau

Hiện trú tại: #0, Wolhak-ri, Buk-myeon, Inje-gun, Gangwon-do

Giới tính: Nữ

22. Nguyễn Ngọc Thiên Kim, sinh ngày 10/5/2007 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: 2-1, Geumgang-ro 1845beon-gil, Jinjeop-eup, Namyangju-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

23. Phan Đăng Khoa, sinh ngày 06/3/2007 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 61, Nogok-gil, Nongso-myeon, Gimcheon-si, Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nam

24. Huỳnh Kim Ngân, sinh ngày 30/5/1978 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: 52, Wonnae-dong, Yuseong-gu, Daejeon-si

Giới tính: Nữ

25. Trương Thị Mỹ Dung, sinh ngày 10/5/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 6-15, Araetbansong-ro 59beon-gil, Haeundae-gu, Busan

Giới tính: Nữ

26. Trương Thị Kiều Oanh, sinh ngày 20/9/1988 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 17-24, SamgyeJungang-ro 5beon-gil, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ

27. Nguyễn Thị Thùy Trinh, sinh ngày 09/9/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 10, Gwarang-ro 83beon-gil, Bupyeong-gu, Incheon

Giới tính: Nữ

28. Lê Doãn An, sinh ngày 03/02/2005 tại Lạng Sơn

Hiện trú tại: 72-16, Shinpyeong-ro, Shinbuk-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nam

29. Nguyễn Vũ, sinh ngày 20/8/2001 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 43-10, Sancheong-ro 17beon-gil, Bupyeong-gu, Incheon-si

Giới tính: Nam

30. Phạm Cảnh Thăng, sinh ngày 16/11/2002 tại Thái Bình

Hiện trú tại: 50-01, Sicheon-ro, Siheung-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nam

31. Đoàn Ngọc Minh Anh, sinh ngày 24/9/2009 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: 4, Hyeonggok-ro 36gil, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nữ

32. Nguyễn Khánh Linh, sinh ngày 08/11/2009 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Yanggokro467 beongil 52, Yangchon-eup, Kimpo-si, Gyeonggi-do.

Giới tính: Nữ

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 20/03/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 547/QĐ-CTN năm 2017 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu 547/QĐ-CTN Ngày ban hành 20/03/2017
Ngày có hiệu lực 20/03/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Chủ tịch nước Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 547/QĐ-CTN năm 2017 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
Mục lục

Mục lục

Close