CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 549/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 62/TTr-CP ngày 20/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 22 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÁC CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NA UY ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 549/QĐ-CTN ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Hán Thương Hoài, sinh ngày 12/3/1987 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Rornvegen 57, 4352 Kleppe

Giới tính: Nữ

2. Phạm Thị Thu Hiền, sinh ngày 10/11/1978 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Larnesheia 14, 4634 Kristiansand

Giới tính: Nữ

3. Đỗ Thị Minh Việt, sinh ngày 18/02/1983 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Edgar B.Schieldrop vei 10B, 7033 Trondheim

Giới tính: Nữ

4. Phạm Thị Hương, sinh ngày 24/11/1980 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Nygata 48, 2010 Strømmen

Giới tính: Nữ

5. Võ Thị Nga, sinh ngày 12/02/1989 tại Phú Yên

Hiện trú tại: Tonstadgrenda 21, 7093 Tiller

Giới tính: Nữ

6. Mạch Quốc Hưng, sinh ngày 22/11/1970 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Torvtaket 22, 7092 Tiller Trondheim

Giới tính: Nam

7. Trần Thị Kim Hương, sinh ngày 10/4/1974 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Ole Vigs gate 29, 7500 Stjørdal

Giới tính: Nữ

8. Đặng Phương Nga, sinh ngày 18/5/1973 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Øvre Jernbanegate 35, 8515 Narvik

Giới tính: Nữ

9. Nguyễn Hồng Quang, sinh ngày 17/5/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Øvre Jernbanegate 35, 8515 Narvik

Giới tính: Nam

10. Nguyễn Thị Xuân Vy, sinh ngày 15/02/1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Løkkeveien 80, 4008 Stavanger

Giới tính: Nữ

11. Trần Thị Thùy Trang, sinh ngày 22/8/1986 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Øvermoen 7B, 2836 Biri

Giới tính: Nữ

12. Giang Huệ Cầm, sinh ngày 01/12/1970 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Bergsmeierivegen 144, 2353 Stavsjø

Giới tính: Nữ

13. Lê Thị Điệp, sinh ngày 29/5/1980 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Strømsveien 77B, 2010 Strømmen

Giới tính: Nữ

14. Trần Thị Khánh Huyền, sinh ngày 13/8/1984 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Myreskogveien 12, 0495 Oslo

Giới tính: Nữ

15. Phan Thị Thu Trúc, sinh ngày 20/10/1969 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Solveien 43A, 1533 Moss

Giới tính: Nữ

16. Nguyễn Lê Anh Sang, sinh ngày 12/8/1975 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Klasatjønnveien 4, 5172 Loddetiord, Bergen

Giới tính: Nam

17. Chu Ngọc Ngọ, sinh ngày 03/02/1990 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Kingos gata 17, 0457 Oslo

Giới tính: Nam

18. Huỳnh Thị Thanh Mẩn, sinh ngày 05/8/1994 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Dosvegen 291, 2607 Vingrom, Lillehammer

Giới tính: Nữ

19. Võ Thị Ngọc Niềm, sinh ngày 18/7/1988 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Moseidveien 36D, 4700 Vennesla

Giới tính: Nữ

20. Nguyễn Đức Cường, sinh ngày 01/10/1988 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Nygata 12, 2010 Strømmen

Giới tính: Nam

21. Đoàn Thị Kiều, sinh ngày 10/10/1980 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Ekebergvn 214A, 1162 Oslo

Giới tính: Nữ

22. Bùi Tuấn Kiệt, sinh ngày 08/6/1996 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Marikapevn 1, 1529 Moss.

Giới tính: Nam

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 20/03/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 549/QĐ-CTN năm 2017 về thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu 549/QĐ-CTN Ngày ban hành 20/03/2017
Ngày có hiệu lực 20/03/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Chủ tịch nước Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 549/QĐ-CTN năm 2017 về thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
Mục lục

Mục lục

Close