CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 554/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 48/TTr-CP ngày 20/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 95 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 554/QĐ-CTN ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch nước)

1. Đinh Đức Huy, sinh ngày 15/01/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Einhornstraße 26, 21244 Buchholz i.d. Nordheide

Giới tính: Nam

2. Đào Duy Nam, sinh ngày 18/4/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ste.-Foy-Straße 9, 65549 Limburg a.d. Lahn

Giới tính: Nam

3. Trần Thị Hồng Thanh, sinh ngày 23/9/1977 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Bismarckstraße 124, 28203 Bremen

Giới tính: Nữ

4. Lưu Việt Hoàng, sinh ngày 14/01/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bismarckstraße 124, 28203 Bremen

Giới tính: Nam

5. Quách Kỳ Anh, sinh ngày 26/6/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kolonistenweg 33, 26789 Leer - Ostfriesland

Giới tính: Nữ

6. Quách Tố Nhi, sinh ngày 28/10/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kolonisten Weg 33, 26789 Leer

Giới tính: Nữ

7. Doãn Trường Sơn, sinh ngày 13/10/1963 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Graf-Casimir-Straße 7, 74653 Ingelfingen

Giới tính: Nam

8. Cao Tiến Tân, sinh ngày 30/6/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Aussiger 30, 93057 Regensburg

Giới tính: Nam

9. Ngô Đức Huy, sinh ngày 03/12/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kirchvordener Straße 9, 31228 Peine

Giới tính: Nam

10. Phạm Kevin, sinh ngày 04/10/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bleichstr. 90, 67655 Kaiserslautern

Giới tính: Nam

11. Nguyễn Thị Đào, sinh ngày 07/6/1978 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Rotlintstr31. 60316 Fankfurt/am Main

Giới tính: Nữ

12. Phạm Long Huy, sinh ngày 13/9/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Mohrenstr. 38, 42289 Wuppertal

Giới tính: Nam

13. Lê Huỳnh Phương Khanh, sinh ngày 02/12/1986 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lindachstr. 22, 72764 Reutlingen

Giới tính: Nữ

14. Lê Kiên Cường, sinh ngày 09/4/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Andernacher Str. 48, 80993 München

Giới tính: Nam

15. Lâm Thị Thủy Tiên, sinh ngày 20/9/1977 tại An Giang

Hiện trú tại: Schützenstraße 31, 56068 Koblenz

Giới tính: Nữ

16. Trần Nguyễn Hải Linh, sinh ngày 14/11/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Pulvermuhl str 10. 72070 Tubirgen

Giới tính: Nữ

17. Nguyễn Minh Tuấn, sinh ngày 03/10/1974 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Gerichtsstraße 5, 56068 Koblenz

Giới tính: Nam

18. Nguyễn Mai Vi, sinh ngày 19/5/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gerichtsstraße 5, 56068 Koblenz

Giới tính: Nữ

19. Trần Thị Thanh Hoa, sinh ngày 23/10/1987 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Brühler Weg 9, 40667 Meerbusch

Giới tính: Nữ

20. Trần Thị Lệ Thu, sinh ngày 05/12/1972 tại Quảng Nam

Hiện trú tại: Tannen Straße 33, 64579 Gernsheim

Giới tính: Nữ

21. Lê Văn Tuấn, sinh ngày 17/7/1964 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Waldlust 3, 91217 Hersbruck

Giới tính: Nam

22. Phí Thị Lan Phương, sinh ngày 08/01/1970 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Waldlust 3, 91217 Hersbruck

Giới tính: Nữ

23. Nguyễn Thị Hà Anh, sinh ngày 17/7/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Antoniust Straße 19, 49377 Vechta

Giới tính: Nữ

24. Nguyễn Hữu Lộc, sinh ngày 03/11/1994 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Kirch Straße 12, 76694 Forst, Baden-Württenberg

Giới tính: Nam

25. Dương Nguyễn Khánh Duy, sinh ngày 14/3/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Steinweg 2, 55606 Kirn

Giới tính: Nam

26. Trần Bích Anh, sinh ngày 22/10/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Voltastr. 46, 60486 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

27. Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 01/9/1976 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Winmingerstr 42,56072 Koblenz

Giới tính: Nữ

28. Bùi Đức Doanh, sinh ngày 04/3/2001 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Winminger str 42,56072 Koblenz

Giới tính: Nam

29. Trần Đình Chiến, sinh ngày 23/4/1956 tại Nam Định

Hiện trú tại: Rathausplatz 16, 04435 Schkeuditz

Giới tính: Nam

30. Phạm Minh Đức, sinh ngày 02/12/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Klauprechstr 20,76137 Karlsruhe

Giới tính: Nam

31. Hà Hoài An, sinh ngày 22/4/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Christoph-Probst-Straße 2, 33790 Halle

Giới tính: Nữ

32. Lưu Thị Bích Thủy, sinh ngày 20/9/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Carl-Schurz-Straße 22, 86156 Augsburg

Giới tính: Nữ

33. Lưu Tuấn Anh, sinh ngày 06/12/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Carl-Schurz-Straße 22, 86156 Augsburg

Giới tính: Nam

34. Trần Tú Thanh, sinh ngày 26/6/1970 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Granastraße 84, 54329 Konz

Giới tính: Nữ

35. Phạm Thị Thanh Hảo, sinh ngày 22/4/1977 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Reimer Str. 381, 81829 München

Giới tính: Nữ

36. Nguyễn Quang Hưởng, sinh ngày 11/01/1966 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Sonnenblumenstraße 40, 49661 Cloppenburg

Giới tính: Nam

37. Phạm Đức Anh Michell, sinh ngày 29/10/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Waldalgesheimer Str. 24, 55545 Bad Kreuznach

Giới tính: Nam

38. Trần Hoàng Thịnh, sinh ngày 03/7/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Mühlenweg 2, 54550 Daun

Giới tính: Nam

39. Trần Minh Đức, sinh ngày 06/4/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Mettmanner Str. 1, 40233 Düsseldorf

Giới tính: Nam

40. Trần Thị Bích Hiền, sinh ngày 11/10/1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bergisch Gladbacher Str. 1020, 51069 Köln

Giới tính: Nữ

41. Nguyễn Linh Nhi, sinh ngày 17/3/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bergisch Gladbacher Str. 1020, 51069 Köln

Giới tính: Nữ

42. Nguyễn Minh Tú, sinh ngày 17/11/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bergisch Gladbacher Str. 1020, 51069 Köln

Giới tính: Nam

43. Nguyễn Tất Vũ, sinh ngày 30/9/1967 tại Lai Châu

Hiện trú tại: Bergisch Gladbacher Str. 1020, 51069 Köln

Giới tính: Nam

44. Hoàng Phương Anh, sinh ngày 19/10/1993 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: In der Planke 13, 63571 Gelnhausen

Giới tính: Nữ

45. Nguyễn Kim Anh, sinh ngày 10/10/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Oberndorfer str 18. 84032 Landshut

Giới tính: Nữ

46. Hoàng Thanh Bình, sinh ngày 02/02/1987 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Humboldtstraße 24, 70771 Leifelden-Ichterdingen

Giới tính: Nam

47. Nguyễn Bảo Ngọc, sinh ngày 01/7/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Breslauer Platz 7 A, 85221 Dachau

Giới tính: Nữ

48. Đặng Thị Hải Hằng, sinh ngày 20/10/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Ottmarsheimer Str. 21, 70439 Stuttgart

Giới tính: Nữ

49. Bùi Thanh Hà, sinh ngày 26/9/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Herzogstandstraße 20, 90471 Nürnberg

Giới tính: Nữ

50. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 17/9/1985 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Steig Str. 4, 88131 Lindau (Bodensee)

Giới tính: Nữ

51. Trương Thị Thu Trang, sinh ngày 17/9/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Buchholzer Straße 53 F, 30629 Hannover

Giới tính: Nữ

52. Phạm Thị Lợi, sinh ngày 11/11/1986 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Gipserstrasse 6, 67434 Neustadt an der Weinstrasse

Giới tính: Nữ

53. Lê Trịnh Thanh Thúy, sinh ngày 02/01/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hauptstraße 178, 41236 Mönchengladbach

Giới tính: Nữ

54. Trần Thu Thảo, sinh ngày 06/5/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Mozart Str. 72, 76829 Landau

Giới tính: Nữ

55. Nguyễn Thị Huyền, sinh ngày 30/12/1984 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Ruhr Straße 40, 58452 Witten

Giới tính: Nữ

56. Lê Tùng Lâm, sinh ngày 18/12/1967 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hindenburgstraße 14, 29386 Hankensbüttel

Giới tính: Nam

57. Lê Minh Hà, sinh ngày 28/02/1967 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hindenburg Straße 14, 29386 Hankensbüttel

Giới tính: Nữ

58. Lại Thị Hoài Linh, sinh ngày 28/9/1985 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Wilhelm-Ammon Str. 4, 74189 Weinsberg

Giới tính: Nữ

59. Lê Việt Tiến, sinh ngày 09/8/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Oberföhringer Str. 274, 81925 München

Giới tính: Nam

60. Vũ Phương Nam, sinh ngày 30/4/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Strabbergstraße 81, 60489 Frankfurt am Main

Giới tính: Nam

61. Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 20/3/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: An den Breiten 16, 97078 Würzburg

Giới tính: Nữ

62. Phạm Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 10/5/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Breite str 4. 04317Leipzig

Giới tính: Nữ

63. Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh ngày 27/3/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Georg Schuhmann str 177.04159 Leipzig

Giới tính: Nữ

64. Lê Thị Long Uyên, sinh ngày 23/12/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Beesener str 23.06110.Halle

Giới tính: Nữ

65. Bùi Thị Hương Quỳnh, sinh ngày 07/7/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Eilenburger str 8.04509 Delitzsch

Giới tính: Nữ

66. Phạm Đình Thụy Liên, sinh ngày 26/5/1977 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Feldstraße 78, 40479 Düsseldorf

Giới tính: Nữ

67. Đỗ Văn Hoàn, sinh ngày 13/01/1970 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Steilsand 2, 27476 Cuxhaven

Giới tính: Nam

68. Nguyễn Thu Hà, sinh ngày 22/6/1996 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Emil-Von-Behbing str 72.35041 Marburg-Marbach

Giới tính: Nữ

69. Trần Thị Thanh Hương, sinh ngày 01/01/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Eulenkamp 59,22049 Hamburg

Giới tính: Nữ

70. Trần Mahuda, sinh ngày 30/4/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Daimler Str. 4, 84030 Landshut

Giới tính: Nam

71. Đặng Phạm Như Quỳnh, sinh ngày 16/12/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Möschenfelder Str. 19, 81671 München

Giới tính: Nữ

72. Nguyễn Hải Linh, sinh ngày 02/8/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Geisberg Str. 39, 76829 Landau

Giới tính: Nữ

73. Lê Long Việt, sinh ngày 23/7/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Enzenspergerstraße 6, 83026 Rosenheim

Giới tính: Nam

74. Nguyễn Jenny Minh, sinh ngày 19/02/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hans-Heinrich-Ehrler-Pl. 39, 97980 Bad Mergentheim

Giới tính: Nữ

75. Đặng Thị Thủy Tiên, sinh ngày 13/6/1995 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Röblingweg 5, 80937 München

Giới tính: Nữ

76. Trịnh Thị Hạnh, sinh ngày 20/10/1986 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Liegelstr. 39, 68789 St. Leon-Rot

Giới tính: Nữ

77. Nguyễn Tiến Minh, sinh ngày 20/7/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Burggasse 8, 91575 Windsbach

Giới tính: Nam

78. Đinh Văn Hùng, sinh ngày 16/4/1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Füssener Str. 51, 87616 Marktoberdorf

Giới tính: Nam

79. Định Huyền Thu, sinh ngày 19/10/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Füssener Str. 51, 87616 Marktoberdorf

Giới tính: Nữ

80. Đinh Gia Huy, sinh ngày 17/12/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Füssener Str. 51, 87616 Marktoberdorf

Giới tính: Nam

81. Phạm Thu Thảo, sinh ngày 19/5/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Grüne Str. 21, 44147 Dortmund

Giới tính: Nữ

82. Trương Vũ Minh Hằng, sinh ngày 11/12/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Goldschmiedebrücke 11, 39104 Magdeburg

Giới tính: Nữ

83. Trần Thị Mỹ Dung, sinh ngày 19/6/1965 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Münchner Str. 17E, 85604 Zorneding

Giới tính: Nữ

84. Huỳnh Vân Ny, sinh ngày 11/3/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Münchner Str. 17E, 85604 Zorneding

Giới tính: Nữ

85. Huỳnh Văn Tiến, sinh ngày 07/12/1965 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Münchner Str. 17E, 85604 Zorneding

Giới tính: Nam

86. Phạm Xuân Huy, sinh ngày 20/7/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Celler Straße 123, 38114 Braunschweig

Giới tính: Nam

87. Lại Ngọc Đức, sinh ngày 18/02/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Leitgebweg 1. 84028 Landshut

Giới tính: Nam

88. Tăng Thị Cẩm Tú, sinh ngày 17/3/1982 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Matthias Straße 6. 54290 Trier

Giới tính: Nữ

89. Huỳnh Ngọc Khôi, sinh ngày 08/10/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Matthias Straße 6. 54290 Trier

Giới tính: Nam

90. Huỳnh Trọng Khiêm, sinh ngày 10/4/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Matthias Straße 6. 54290 Trier

Giới tính: Nam

91. Nguyễn Mai Linh, sinh ngày 26/11/2004 tại Hải Phòng

 

Hiện cư trú tại: Seerosen Weg 15a

Giới tính: Nữ

92. Mai Ngọc Dung, sinh ngày 22/7/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bleichstr. 22, 67061 Ludwigshafen an Rhein

Giới tính: Nữ

93. Nguyễn Mai Anh, sinh ngày 27/01/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Saturnking 43, 30823 Garbsen

Giới tính: Nữ

94. Trần Thanh Hưng, sinh ngày 29/12/1984 tại Nam Định

Hiện trú tại: Banater Str. 2, 93073 Neutraubling

Giới tính: Nam

95. Phạm Thu Hương, sinh ngày 07/01/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Banater Str. 2, 93073 Neutraubling.

Giới tính: Nữ

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 20/03/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 554/QĐ-CTN năm 2017 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu 554/QĐ-CTN Ngày ban hành 20/03/2017
Ngày có hiệu lực 20/03/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Chủ tịch nước Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 554/QĐ-CTN năm 2017 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
Mục lục

Mục lục

Close