CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 630/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 69/TTr-CP ngày 15/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 08 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 630/QĐ-CTN ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch nước)

1.    

Nguyễn Ngọc Cát Khuyên, sinh ngày 14/02/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Chiba ken, Urayasu shi, Todaiji ma, 2-8-39-201

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 979 Ấp B2 Thạnh Lợi, Vĩnh Thạnh, Tp. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

2.    

Trần Quốc Tuấn, sinh ngày 05/4/1987 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Toyama ken, Toyama shi, Tanaka cho 1-16-32-202

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 123/3 Ấp 4 xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

Giới tính: Nam

3.    

Trân Tuệ Lâm, sinh ngày 08/3/2016 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Toyama ken, Toyama shi, Tanaka cho 1-16-32-202

Giới tính: Nữ

4.    

Nguyễn Minh Mộng Quý, sinh ngày 04/6/1989 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kanagawa ken, Yokohama shi, Kanagawa ku Ire 2-3-12-203

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 1619/30 Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

5.    

Nguyễn Ngọc Tô My, sinh ngày 07/9/1982 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Saitama ken, Yashio shi, Oaza Iseno 208-1 Marina Garden 406

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 25A Xóm Đất, phường 8, quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

6.    

Hoàng Thùy Dương, sinh ngày 11/10/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Tokyoto, Shibuyaku. Higashi 1-14-4-102

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 9B Trương Hán Siêu, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Giới tính: Nữ

7.    

Hồ Thị Hải Yến, sinh ngày 06/6/1984 tại Quảng Nam

Hiện trú tại: Tokyoto, Nerimaku, Kasugacho 1-2-16-103

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Thanh Nhì, xã Cẩm Thanh, tp Hội An, tỉnh Quảng Nam

Giới tính: Nữ

8.    

Võ Thị Nỡ, sinh ngày 08/3/1987 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Okinawa ken, Ginowan shi, Nodake 1-15-7

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Giới tính: Nữ

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 17/04/2019

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 630/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 08 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu 630/QĐ-CTN Ngày ban hành 17/04/2019
Ngày có hiệu lực 17/04/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Chủ tịch nước Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 630/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 08 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành
Mục lục

Mục lục

Close