Văn bản "Quyết định 962/QĐ-BTTTT năm 2008 về việc chỉ định phòng đo kiểm: PHÒNG ĐO KIỂM VIỄN THÔNG do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 02/07.2011

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 962/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH PHÒNG ĐO KIỂM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định phòng đo kiểm:

PHÒNG ĐO KIỂM VIỄN THÔNG

Thuộc: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT với danh mục chỉ định kèm theo quyết định này.

Điều 2. Phòng đo kiểm được chỉ định phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về chỉ định theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến ngày 01 tháng 7 năm 2011

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Phòng đo kiểm được chỉ định;
- Trung tâm Thông tin (để đăng website);
- Các doanh nghiệp viễn thông;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo quyết định số 962/QĐ-BTTTT ngày 01 tháng 07 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Tên phòng đo kiểm được chỉ định: Phòng Đo kiểm Viễn thông

Thuộc: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Điện tử Viễn thông

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 0103010392 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 21/12/2005, sửa đổi lần 5 ngày 20/06/2008.

Địa chỉ: Số 8, ngách 35, ngõ 167, phố Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

Công trình

Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (BTS)

TCN 68-141:1999 (*)

TCN 68-135:2001

TCN 68-255:2006

TCVN 3718-1:2005

Dịch vụ

Chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

TCN 68-186:2006 (**)

 

TT

Tên công trình, dịch vụ

Quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, chỉ tiêu kỹ thuật

I.

Công trình

1.

2.

Trạm truyền dẫn phát sóng vô tuyến điện (phát thanh, truyền hình)

TCN 68-141:1999 (*)

TCN 68-135:2001

3.

Trạm truyền dẫn vi ba đường dài trong nước

TCN 68-141:1999 (*)

TCN 68-135:2001

II.

Dịch vụ

1.
       

 

Ghi chú: - (*) Chỉ áp dụng chỉ tiêu tiếp đất chống sét và tiếp đất bảo vệ.

- (**) Chỉ áp dụng chỉ tiêu về kỹ thuật liên quan đến chất lượng dịch vụ như: Tỷ lệ cuộc gọi được thiết lập thành công; Tỷ lệ cuộc gọi bị rơi; Vùng phủ sóng.

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 02/07/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 962/QĐ-BTTTT năm 2008 về việc chỉ định phòng đo kiểm: PHÒNG ĐO KIỂM VIỄN THÔNG do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu 962/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 01/07/2008
Ngày có hiệu lực 01/07/2008 Ngày hết hiệu lực 02/07/2011
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 962/QĐ-BTTTT năm 2008 về việc chỉ định phòng đo kiểm: PHÒNG ĐO KIỂM VIỄN THÔNG do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close