VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 288/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 23 tháng 6 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh về tình hình kinh tế - xã hội, giải pháp tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới và một số kiến nghị của Thành phố. Cùng dự buổi làm việc với Thủ tướng có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Công an, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Lao động - Thương binh và xã hội, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Thành phố; phát biểu của đồng chí Bí thư Thành ủy và ý kiến của các Bộ, cơ quan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, thành phố Hồ Chí Minh đã phát triển vượt bậc, có vị trí vô cùng quan trọng với cả nước. Đến năm 2016, tổng sản phẩm trên địa bàn chiếm gần 23% GDP của cả nước (GRDP của Thành phố tăng thêm 1% thì GDP cả nước tăng thêm 0,21%), đóng góp khoảng 28% thu ngân sách của cả nước, nhiều ý tưởng sáng tạo, đột phá, công nghệ mới được triển khai và nhân rộng ra cả nước; chuyển dịch cơ cấu kinh tế thể hiện sự năng động, tích cực (6 tháng đầu năm 2017 tỷ trọng nông nghiệp giảm xuống còn 0,7%). Kinh tế tư nhân trở thành động lực mạnh dẫn dắt sự tăng trưởng của Thành phố, chiếm 59,5% GDP (cả nước 49%), vốn đầu tư tư nhân chiếm 65%, vốn Nhà nước 20%, vốn FDI 15%. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Thành phố đã tích cực thực hiện các nhóm giải pháp chỉ đạo, điều hành theo Nghị quyết 01, các Nghị quyết 19, 35 của Chính phủ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 10,3%; xuất khẩu tăng 20,3%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ; số doanh nghiệp thành lập mới trên 20 nghìn doanh nghiệp (chiếm khoảng 1/3 của cả nước), đến nay Thành phố đã có trên 312 nghìn doanh nghiệp đăng ký hoạt động (chiếm trên 50% của cả nước).

Chất lượng giáo dục và đào tạo có chuyển biến tích cực; đã thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí dưới 16 triệu đồng/người/năm) giảm còn 2,52%; Thành phố luôn đồng hành cùng cả nước hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với các địa phương bị thiên tai, lũ lụt, xóa đói giảm nghèo ở mọi miền đất nước. Quản lý trật tự đô thị, lòng đường, vỉa hè có chuyển biến tích cực; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Những kết quả Thành phố đạt được là nổi bật nhưng thách thức vẫn còn rất lớn: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tụt hạng, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế; cơ cấu sử dụng đất chưa hợp lý. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Thành phố còn chậm, sức lan tỏa của khu công nghệ cao còn hạn chế. Bất cập về hạ tầng đô thị, úng ngập, chất thải, khói bụi, ô nhiễm môi trường và tắc nghẽn kết nối giao thông với sân bay, bến cảng đang làm giảm sức hấp dẫn và tính cạnh tranh của Thành phố; năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển và hội nhập quốc tế.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Nhất trí cao với phát biểu của đồng chí Bí thư Thành ủy và báo cáo của Thành phố về nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới; nhấn mạnh một số điểm:

1. Về tầm nhìn phát triển Thành phố Hồ Chí Minh:

- Phấn đấu là Thành phố toàn cầu, Thành phố thông minh, nơi hội tụ văn hóa Đông Tây, gắn với các giá trị nhân văn, cùng với đó là giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa phương Nam của người Nam Bộ (phóng khoáng, nghĩa hiệp, thân thiện, năng động và hiếu khách); một trong những trung tâm tài chính của khu vực Đông Nam Á, góp phần khẳng định vị thế quốc gia trong hội nhập quốc tế.

- Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh phải tiếp tục đổi mới, sáng tạo, có sức lan tỏa, động lực cho phát triển bền vững và là đầu tàu của cả nước trong hội nhập sâu rộng có hiệu quả vào nền kinh tế khu vực và thế giới; phát triển toàn diện để mọi người dân, mọi thành phần kinh tế đều bình đẳng và có nhiều cơ hội phát triển, hưởng lợi công bằng từ thành quả phát triển; môi trường khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo thuận lợi cho tài năng trẻ và người dân có ý chí vươn lên làm giàu chính đáng.

- Giá trị, nguyên tắc cốt lõi của Thành phố là một đô thị thông minh với cơ sở hạ tầng thông minh, quản lý thông minh, đề cao kỹ trị, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người dân, xây dựng con người văn hóa, văn minh, xã hội gắn kết và rộng mở; năng động và hội nhập thúc đẩy kinh doanh, theo nguyên tắc bình đẳng, công bằng, minh bạch, phát triển trong đa dạng, môi trường đầu tư hướng đến các chuẩn mực OECD, các giá trị tiên tiến Châu Á và thế giới.

- Mục tiêu then chốt của Thành phố là tạo việc làm với thu nhập ngày càng cao cho người dân, tạo nguồn thu ngân sách bền vững, thực thi mục tiêu công bằng, bảo đảm cho mọi người dân được hưởng thành quả của sự phát triển. Chú trọng phát triển Thành phố bền vững, tăng trưởng xanh, cạnh tranh, nâng cao chất lượng cuộc sống; tỷ trọng dịch vụ và sáng tạo trong cơ cấu kinh tế phải tăng nhanh và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn.

Xây dựng thương hiệu thành phố Hồ Chí Minh năng động, hiện đại, hội nhập, giàu tính nhân văn và có chiều sâu văn hóa; luôn trân trọng, ghi nhớ, giữ gìn, phát huy những thành quả khai phá, những giá trị di sản và dấu ấn lịch sử của các bậc tiền nhân qua các thế hệ người Việt trong tiến trình phát triển trên 300 năm của Thành phố.

3. Kế hoạch cụ thể cả trước mắt, lâu dài để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh, trọng tâm là 7 chương trình đột phá, trước hết phải hoàn thiện quy hoạch không gian kiến trúc đô thị, không gian ngầm, bảo đảm quy hoạch đô thị và nông thôn hài hòa gắn kết với nhau, có tầm nhìn xa và đổi mới cách làm quy hoạch; chủ động phối hợp với các Bộ, cơ quan trung ương khẩn trương tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phục vụ cho nhu cầu phát triển của Thành phố trong tương lai. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ quy hoạch sử dụng đất trong tháng 8 năm 2017.

4. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, nhất là các chỉ số về chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, thiết chế pháp lý, tính năng động. Thành phố phải dẫn đầu cả nước về cải cách hành chính và cơ chế một cửa; phải nằm trong 5 địa phương có chỉ số năng lực cạnh tranh tốt nhất, là nơi thu hút đầu tư nước ngoài cao nhất cả nước; cần tạo ra đột phá mới trong đầu tư tư nhân. Cùng với Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh phải đi tiên phong, trở thành trung tâm khởi nghiệp, sáng tạo của cả nước, trung tâm giáo dục và y tế quốc tế; các trường đại học, cơ sở nghiên cứu phải được trao quyền tự chủ, tự quyết mạnh mẽ và thực chất hơn. Cần kết hợp tốt hơn khu công nghệ cao với các trường đại học, tạo lập môi trường và cơ chế hấp dẫn để thu hút người tài giỏi trong nước và quốc tế đến làm việc và sinh sống.

5. Cần đặc biệt lưu ý đến phát triển bền vững, phải có giải pháp căn cơ, dài hạn về thoát nước, chống ngập, xây dựng Đề án chống ngập với tầm nhìn 2050, trình Thủ tướng trong năm 2018. Thành phố có khối lượng chất thải lớn, vì vậy cần sớm nghiên cứu các giải pháp xử lý rác bằng công nghệ mới nhằm tái chế, sử dụng rác thải thành nguồn năng lượng, phân bón và các sản phẩm khác thân thiện với môi trường.

6. Chủ động phối hợp với các địa phương xây dựng cơ chế thúc đẩy liên kết vùng, tạo sức hút mạnh hơn về cung cầu và sức lan tỏa về công nghệ, sáng tạo. Thành phố xây dựng chính sách phát triển để phát huy vai trò dẫn dắt và điều phối phát triển vùng; nghiên cứu lập đề án phát triển vùng để khuyến khích đầu tư các dự án liên kết vùng. Thực hiện các giải pháp phát triển đô thị thông minh, từ đó làm thay đổi căn bản, toàn diện phương thức quản lý đô thị với công nghệ mới, trong đó lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm với mục đích phục vụ của một thành phố thông minh, hướng tới yếu tố “chất lượng sống”.

7. Nghiên cứu thực hiện thí điểm những cơ chế, chính sách mới, năng động để nhanh chóng xử lý các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các điểm nghẽn như cơ chế, chính sách khuyến khích, quản lý sử dụng và đánh giá cán bộ; huy động nguồn lực tài chính, đất đai, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân.

8. Kết hợp kinh tế và quốc phòng, trong đó xây dựng xã, phường, các xí nghiệp, nhà máy, doanh nghiệp vững mạnh, đảm bảo an ninh, an toàn, xây dựng cuộc sống trong lành, bình yên và các điều kiện bảo đảm an sinh cho người dân. Tổ chức tốt các hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ sắp tới; quan tâm các đối tượng chính sách, hộ nghèo.

9. Thành phố chủ động nghiên cứu đề xuất với Trung ương các giải pháp có tính chất pháp lý cao hơn như phân cấp, ủy quyền, quản lý tài chính theo hướng tạo điều kiện, thu hút nguồn lực, phát huy tính tự chủ sáng tạo, kể cả xây dựng luật pháp để tạo điều kiện cho Thành phố tăng trưởng mạnh mẽ, khẳng định vai trò là hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, một trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại dịch vụ của cả nước.

10. Cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm; vượt qua suy nghĩ Thành phố đã đạt đến giới hạn phát triển, không thể phát triển bứt phá; hãy nhìn ra những thành phố thành công trong khu vực và thế giới. Thành phố cần vượt qua tâm lý “an toàn là trên hết” để tìm hướng đột phá, tìm những ý tưởng mới. Với trách nhiệm “Thành phố vì cả nước, cả nước vì Thành phố”, Chính phủ, các thành viên Chính phủ sẽ cùng giải quyết các khó khăn, song hành với cách làm mới của Thành phố.

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA THÀNH PHỐ

1. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại các Thông báo số 215/TB-VPCP ngày 03 tháng 8 năm 2016, số 111/TB-VPCP ngày 02 tháng 6 năm 2016 và Công văn số 8963/VPCP-V.III ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 30 tháng 7 năm 2017.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các Bộ, ngành, địa phương liên quan rà soát, tổng hợp chung việc sử dụng vốn các dự án ODA của các Bộ, ngành địa phương trong cả nước, đề xuất phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 8 năm 2017.

3. Về việc ứng vốn ODA Dự án đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1: Đồng ý về chủ trương ứng trước vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 để thực hiện Dự án theo tiến độ, đẩy mạnh giải ngân, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của Thành phố; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, đề xuất cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 7 năm 2017.

4. Về việc giải ngân vốn ODA đối với các dự án thực hiện theo hiệp định và tiến độ các dự án: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý để đẩy mạnh giải ngân, thúc đẩy tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn cho Thành phố sớm hoàn thành các dự án ODA trên địa bàn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 8 năm 2017.

5. Về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh đối với tuyến số 1 Bến Thành - Suối Tiên và tuyến số 2 Bến Thành - Tham Lương: Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các thủ tục theo quy định, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

6. Về việc quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án hỗ trợ kỹ thuật vốn ODA không hoàn lại của Thành phố: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 48/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh.

7. Về việc tiếp nhận khoản vay bổ sung 200 triệu EUR của Ngân hàng Tái thiết Đức để thực hiện dự án tuyến đường sắt đô thị số 2: Đồng ý về nguyên tắc, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo quy định về vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 8 năm 2017.

8. Về việc phê duyệt Đề án Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước Thành phố (HFIC): Trong thời gian chờ Bộ Chính trị có chủ trương thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp Nhà nước và vốn Nhà nước tại doanh nghiệp theo Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII, Công ty Đầu tư tài chính nhà nước Thành phố (HFIC) tiếp tục thí điểm thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của các doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

9. Về việc bổ sung từ nguồn vốn cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước đầu tư một số dự án quan trọng, cấp bách: Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8963/VPCP-V.III ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ.

10. Về việc hỗ trợ số vốn 9.963 tỷ đồng để đầu tư các dự án chống ngập cấp bách của Thành phố: Đồng ý về chủ trương, thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 285/TB-VPCP ngày 20 tháng 8 năm 2015. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện thủ tục theo quy định để sớm triển khai thực hiện dự án, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Thành phố, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 7 năm 2017.

Đối với việc bổ sung vốn đầu tư hạ tầng giao thông, cảng sông, biển: Thành phố rà soát, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên các dự án và bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của Thành phố để thực hiện.

11. Về việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc khi tạm dừng thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007: Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6217/VPCP-CN ngày 15 tháng 6 năm 2017.

12. Về việc phân cấp Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được quyết định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập: Thực hiện theo Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ.

13. Về việc phân cấp Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định tỷ lệ trích nguồn cải cách tiền lương từ nguồn thu của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý; phân cấp thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc: Giao Bộ Nội vụ nghiên cứu, xem xét trong quá trình xây dựng dự thảo sửa đổi Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

14. Về ban hành các Nghị định quy định cơ chế tự chủ trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo; dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin truyền thông và báo chí: các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ sửa đổi, ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công trong từng lĩnh vực.

15. Về việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và phân loại danh mục dịch vụ sự nghiệp công: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ.

16. Về bổ sung dự toán chi thường xuyên của Thành phố: Thành phố sử dụng số vốn trong dự toán chi cân đối ngân sách địa phương và số vốn được hỗ trợ thêm vào dự toán năm 2017 của Thành phố để thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên theo quy định.

17. Về điều chỉnh cách tính điểm theo Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, xem xét việc sửa đổi Quyết định theo quy định.

18. Về đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm:

- Về việc chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án Khu phức hợp Trung tâm Hội nghị triển lãm trong khu đô thị mới Thủ Thiêm: Đồng ý về chủ trương, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thủ tục chỉ định nhà đầu tư theo quy định tại Luật Đấu thầu và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ.

- Đồng ý bổ sung công trình xây dựng 04 cầu, công trình nạo vét rạch, đào hồ trung tâm và các kênh mới vào dự án đầu tư Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc - Nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo hình thức BT.

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án hạ tầng đầu tư Xây dựng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc - Nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo thẩm quyền. Về việc thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2015.

19. Về cơ chế, chính sách phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Vùng thành phố Hồ Chí Minh: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất kiến nghị của Thành phố, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

20. Về thủ tục đầu tư các dự án thoát nước, giảm ngập: Thành phố thực hiện các thủ tục đầu tư sau khi Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

21. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương đề xuất phương án lựa chọn địa phương đăng cai tổ chức SEA Games 31 vào năm 2021, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các Bộ, Cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan: KHĐT, TC, GTVT, TN&MT, NV, CT, XD, GD&ĐT, YT, KH&CN, VHTT&DL, CA, QP, TP, NHNNVN;
- Tổng công ty ĐT và KD vốn Nhà nước;
- Thành ủy, HĐND, UBND TP Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, KTTH, NN, CN, QHQT, KGVX, ĐMDN, TCCV, NC, V.I, TH, PL, Cục KSTTHC;
- Lưu: VT, QHĐP (3b). Huyền 30

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông báo 288/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 288/TB-VPCP Ngày ban hành 05/07/2017
Ngày có hiệu lực 05/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Thông báo 288/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close