VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 315/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BAN QUẢN LÝ LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Ngày 15 tháng 8 năm 2018, tại Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ban Quản lý Lăng) về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 và tu bổ định kỳ Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2018. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, đại diện Bộ Công an, Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Trưởng ban Ban Quản lý Lăng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 và tu bổ định kỳ Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2018 và những kiến nghị để thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, ý kiến các cơ quan tham dự, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:

1. Nhiệm vụ bảo vệ Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, giữ gìn lâu dài và tuyệt đối an toàn thi hài của Người là nhiệm vụ chính trị vinh dự, thiêng liêng cao quý mà Đảng, Chính phủ và Nhân dân giao cho Ban Quản Lý Lăng.

Những tháng đầu năm 2018 và sau 02 tháng khẩn trương thực hiện tu bổ, Ban Quản lý Lăng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra. Qua báo cáo và kiểm tra cho thấy: Hệ thống thiết bị kỹ thuật công trình Lăng hoạt động an toàn, tin cậy; các công trình kiến trúc được duy tu, bảo dương bảo đảm chất lượng, phù hợp với cảnh quan kiến trúc của khu vực; xanh, sạch, thoáng, trật tự an toàn khu vực được bảo đảm tốt hơn. Thực hiện đúng quy trình, nhiệm vụ y tế trong việc giữ gìn thi hài Bác an toàn tuyệt đối. Công tác an ninh, nghi lễ, sẵn sàng chiến đấu được bảo đảm. Tổ chức đón tiếp, phục vụ tận tình, an toàn các đoàn khách đến viếng và tưởng niệm Bác, không xảy ra sơ suất. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kế hoạch, tài chính, tổ chức cán bộ, pháp chế được quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ biểu dương những cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ Ban Quản lý Lăng đã hoàn thành toàn diện, đúng Kế hoạch công tác Tu bổ định kỳ năm 2018. Qua đây cho thấy việc điều chỉnh thời gian tu bổ định kỳ công trình Lăng là hợp lý, đồng thời vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, không ảnh hưởng đến việc tổ chức các buổi lễ viếng Bác nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị - văn hóa quan trọng của đất nước; tạo thuận lợi cho nhân dân và khách quốc tế đến thăm viếng. Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện Dự án VN01; biểu dương tập thể Lãnh đạo Ban đã chỉ đạo thực hiện Dự án đúng quy định về thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về quản lý chất lượng, đúng mục đích, hiệu quả nguồn vốn đầu tư; đặc biệt biểu dương đội ngũ cán bộ kỹ thuật đã tiếp nhận, làm chủ hoàn toàn công nghệ và sản xuất thành công sản phẩm vải trắng cao su trên dây chuyền lắp đặt tại Việt Nam; khẳng định năng lực tiếp thu, làm chủ khoa học công nghệ của cán bộ, chiến sỹ Ban Quản lý Lăng; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của đơn vị, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Quân đội.

2. Thời gian tới, Ban Quản lý Lăng và các cơ quan liên quan cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

a) Tích cực thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nhiệm vụ y tế để ngày càng chủ động hơn trong việc thực hiện tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

b) Tiếp tục làm tốt công tác đón tiếp, tuyên truyền nhằm phát huy tốt ý nghĩa chính trị, văn hóa, giáo dục của Công trình Lăng trong giai đoạn mới. Tổ chức đón tiếp chu đáo các đoàn Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công về Thủ đô và vào Lăng viếng Bác; thái độ đón tiếp văn minh, lịch sự, chu đáo, tình cảm.

c) Với sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Ban Quản lý Lăng chủ động và tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan xây dựng, hoàn thiện các phương án chủ động, linh hoạt, đa dạng để bảo vệ an toàn tuyệt đối khu vực trung tâm chính trị, hành chính Ba Đình; đề cao cảnh giác; không để xảy ra tình trạng cháy, nổ, mất an ninh trật tự, tụ tập đông người trái phép ở khu vực quan trọng này.

d) Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bồi dưỡng về phẩm chất cách mạng, bản lĩnh chính trị, nắm bắt và xử lý tốt diễn biến tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ, nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, ứng phó trong mọi tình huống xảy ra...

3. Về các kiến nghị, đề xuất của Ban Quản lý Lăng tại Báo cáo số 868/BC-BQLL ngày 18 tháng 8 năm 2018:

a) Về việc bàn giao toàn bộ Dự án VN01 về Bộ Quốc phòng:

Đồng ý chủ trương. Giao Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan thực hiện việc chuyển giao theo đúng quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ và pháp luật liên quan

b) Về xây dựng kế hoạch tổng kết, đánh giá kết quả đạt được, kỷ niệm 50 năm thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và năm 2019:

Giao Ban Quản lý Lăng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong 50 năm qua; đề xuất giải pháp, nhiệm vụ phù hợp nhằm tiếp tục phát huy ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới.

c) Về việc xây dựng bãi đỗ xe ngầm trong Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình để phục vụ nhân dân và khách quốc tế đến viếng Bác, tham quan:

Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án, bảo đảm phù hợp với Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm chính trị Ba Đình; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

d) Về việc cấp vốn bổ sung trong Kế hoạch trung hạn 2018 - 2020 để hoàn thành dự án Thay thế; đổi mới và chuyển giao công nghệ điều hòa không khí trong Công trình Lăng, tiếp tục triển khai dự án Cải tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, tổng hợp vào phương án giao kế hoạch vốn, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

4. Một số nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 561/TB-VPCP ngày 06 tháng 12 năm 2017 cần khẩn trương thực hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ:

a) Yêu cầu Ban Quản lý Lăng: Khẩn trương có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về dự án Xây dựng hệ thống kè sạt lở sông Đà khu vực khu di tích K9; phương án triển khai Khu vệ sinh ngầm phía Nam sân cỏ Quảng trường Ba Đình; việc thống nhất với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Văn phòng Quốc hội về phương án quản lý, sử dụng đường Bắc Sơn theo đúng chỉ đạo tại Công văn số 9023/VPCP-CN ngày 24 tháng 8 năm 2017.

b) Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương thực hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nhiệm vụ sau:

- Chủ trì thực hiện kế hoạch, phương án giải phóng mặt bằng khu nhà phía Nam sân cỏ quảng trường Ba Đình. Việc này đã kéo dài từ lâu, yêu cầu Thành phố Hà Nội chủ trì sớm triển khai, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Xem xét, bố trí kinh phí thực hiện Dự án đầu tư cải tạo tuyến đường 8 km còn lại đoạn đường từ Đại lộ Thăng Long đến đường 87 lên Khu Di tích K9, Đá Chông, Ba Vì.

- Chỉ đạo đơn vị chức năng thực hiện việc quản lý, phát huy giá trị di tích chùa Một Cột - Diên Hựu; phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban Quản lý Lăng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong khu vực nhận thức rõ giá trị của di tích trong tổng thể không gian cảnh quan của khu trung tâm chính trị Ba Đình, tích cực tham gia bảo vệ di tích; tự giác thực hiện các quy định về nếp sống văn hóa, văn minh đô thị khi tham gia các hoạt động tại Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình.

5. Đồng ý từ ngày 16 tháng 8 năm 2018 tiếp tục mở cửa Lăng trở lại đón tiếp, phục vụ nhân dân và khách quốc tế đến viếng Bác.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ; KHĐT, TC, QP, CA, XD, KHCN, VHTTDL;
- Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN, Báo Nhân dân;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội;
- Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, CN, KTTH, QHĐP, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3b).đdt

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông báo 315/TB-VPCP năm 2018 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 315/TB-VPCP Ngày ban hành 27/08/2018
Ngày có hiệu lực 27/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Thông báo 315/TB-VPCP năm 2018 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close