VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 320/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH TIỀN GIANG

Ngày 09 tháng 8 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua; dự Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018 và thăm một số gia đình chính sách. Cùng đi và dự buổi làm việc với Thủ tướng có các đồng chí: Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam và lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, phát biểu của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Chính phủ, biểu dương và đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất quyết tâm phát triển toàn diện của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Tiền Giang và những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua. Trong hai năm 2016 và 2017, tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Tỉnh bình quân đạt 8,0%/năm, Tiền Giang là một trong 3 tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó ngành công nghiệp luôn tăng trưởng cao (bình quân 16,5%/năm) những năm qua đã thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế hiệu quả, đến năm 2017 tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ chiếm 61,5%, nông nghiệp chỉ còn chiếm 38,5% trong cơ cấu kinh tế; xuất khẩu năm 2017 đạt 2,61 tỷ USD (đứng thứ 2/13 tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long). Trong 6 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu đạt 1,21 tỷ USD, thu ngân sách đạt 4.756 tỷ đồng (xếp thứ 4/13 tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long), khách du lịch đạt 954 ngàn lượt, tăng 12% so với cùng kỳ; kết quả xây dựng nông thôn mới và thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp đạt được kết quả tích cực.

Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, Tỉnh đã thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, trợ giúp người nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, vay vốn tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề lao động nông thôn, tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2017 giảm xuống còn 4,02%; đã làm tốt công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh Tiền Giang đạt được trong những năm qua đóng góp vào thành tựu phát triển chung của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước nhưng Tỉnh vẫn chưa phát huy hết tiềm năng phát triển kinh tế, lao động chưa qua đào tạo còn chiếm tỷ lệ cao (khoảng 60%), biến đổi khí hậu, sạt lở bờ sông, bờ biển, ô nhiễm môi trường tác động đáng kể đến chất lượng tăng trưởng kinh tế, khiếu kiện đông người, trật tự an toàn xã hội và tình trạng cho vay nặng lãi ở nông thôn ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của doanh nghiệp và sinh hoạt của Nhân dân.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Đảng bộ, chính quyền tỉnh Tiền Giang phát huy kết quả đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Trong đó, chú trọng một số trọng tâm công tác sau:

1. Tiền Giang - Mỹ Tho có vị trí chiến lược phong thủy đắc địa hàng đầu trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, kết nối giao thông thuận lợi, là “mặt tiền” của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, hành lang kinh tế, điểm giao hòa giữa miền Đông và miền Tây; Tỉnh có lợi thế đặc thù, hội đủ các yếu tố “nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ” để trở thành một siêu vệ tinh của Thành phố Hồ Chí Minh với tầm nhìn và khả năng hiện thực hóa tầm nhìn phát triển trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, đặc biệt là công nghiệp chế biến cây ăn quả để Tiền Giang trở thành một chỉ dẫn địa lý về thương hiệu trái cây Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

2. Tiền Giang phải là một trong những địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long đi đầu trong đổi mới, sáng tạo để có thêm những động lực cho sự phát triển, vượt trên những thách thức của biến đổi khí hậu, hạn mặn, tích cực giải quyết tốt các điểm nghẽn, khắc phục kinh tế phát triển dưới mức tiềm năng, sẵn sàng các điều kiện cần thiết bứt phá vươn lên để trở thành động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

3. Kết hợp tốt Năm nhà, nhất là với các ngân hàng thương mại để huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển các ngành kinh tế; khai thác tốt tiềm năng huy động vốn (dư nợ tín dụng đạt gần 49 nghìn tỷ đồng, mới chỉ tương đương 63% GRDP của Tỉnh). Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); giải quyết tốt các thủ tục hành chính, giảm các thủ tục hành chính, tạo điều kiện và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp nhằm thu hút những nhà đầu tư lớn, doanh nghiệp có tầm nhìn xa để cùng xây dựng tỉnh Tiền Giang phát triển nhanh, bền vững. Phấn đấu đến năm 2020 Tỉnh có khả năng cân đối ngân sách địa phương.

4. Mở rộng hợp tác, liên kết với các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, ứng dụng công nghệ (CMCN 4.0) trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến nông thủy sản; làm tốt công tác lập, quản lý và thực hiện quy hoạch Tỉnh đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050 gắn với biến đổi khí hậu, hội nhập quốc tế, chuẩn bị cho lập kế hoạch 5 năm giai đoạn 2020 - 2025.

5. Bảo đảm an sinh xã hội, giáo dục, y tế; giải quyết tốt việc làm gắn với phát triển thị trường lao động. Thực hiện tốt chính sách người có công với cách mạng, giảm nghèo bền vững; phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển, nhất là nhân lực quản lý, chất lượng cao. Thường xuyên đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về bổ sung vốn từ nguồn vốn dự phòng đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đối với dự án Nâng cấp đê biển Gò Công: đồng ý về nguyên tắc, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, cơ quan liên quan tổng hợp chung nhu cầu của các địa phương, trong đó có tỉnh Tiền Giang, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

2. Về việc sử dụng vốn vay ODA của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đầu tư dự án chống xói lở, gây bồi và trồng cây chắn sóng bảo vệ đê biển Gò Công Đông: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn Tỉnh thực hiện các thủ tục theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Về hỗ trợ vốn xử lý sạt lở sông, kênh rạch: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7386/VPCP-KTTH ngày 02 tháng 8 năm 2018.

4. Về đầu tư dự án nâng cấp kênh Chợ Gạo (giai đoạn 2): giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề xuất hình thức đầu tư phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Về việc bàn giao Dự án Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp về Tỉnh quản lý và việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang đất phi nông nghiệp: đồng ý về nguyên tắc, Thủ tướng Chính phủ có văn bản chỉ đạo xử lý trong thời gian tới.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan: CT, GTVT, KHĐT, TC, NNPTNT, TNMT, VHTTDL, NHNNVN;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tiền Giang;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý, Thư ký TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: CN, KTTH, NN, QHQT, TKBT, TH;
- Lưu: Văn thư, QHĐP (2b).NQ

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông báo 320/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 320/TB-VPCP Ngày ban hành 28/08/2018
Ngày có hiệu lực 28/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Thông báo 320/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close