VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 360/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC TRƯƠNG HÒA BÌNH TẠI CUỘC HỌP GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA BÀ NGHIÊM THỊ HỒNG THỦY, QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LIÊN QUAN ĐẾN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

Ngày 6 tháng 9 năm 2019, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp giải quyết khiếu nại của bà Nghiêm Thị Hồng Thủy, trú tại tổ 23 phường Phương Liên, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật công viên hồ Ba Mẫu. Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng thanh tra Chính phủ; Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội. Sau khi nghe Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình kết luận như sau:

Trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm tra và kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1071/BTNMT-TTr ngày 8 tháng 3 năm 2018, ý kiến của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 531/TTCP-C.I ngày 16 tháng 4 năm 2018, giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo việc giải quyết quyền lợi cho bà Nghiêm Thị Hồng Thủy khi thu hồi 42 m2 nhà đất của gia đình bà sử dụng tại tổ 23 phường Phương Liên, quận Đống Đa để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật công viên hồ Ba Mẫu theo quy định của pháp luật, phù hợp với nguồn gốc, thực tế sử dụng đất và việc cư trú ổn định của công dân; đồng thời xem xét bố trí tái định cư cho gia đình bà Nghiêm Thị Hồng Thủy theo quy định tại khoản 1, Điều 18 Thông tư 14/2009/TT-BTNMT ngày 1 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tạo điều kiện cho công dân ổn định cuộc sống, chấm dứt khiếu nại.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTg, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- UBND TP Hà Nội;
- Bà Nghiêm Thị Hồng Thủy (để biết);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng, các Vụ: TH, NN; Cổng TTĐTCP
- Lưu: VT, V.I (3b), HG.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông báo 360/TB-VPCP năm 2018 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp giải quyết khiếu nại của bà Nghiêm Thị Hồng Thủy, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 360/TB-VPCP Ngày ban hành 19/09/2018
Ngày có hiệu lực 19/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Thông báo 360/TB-VPCP năm 2018 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp giải quyết khiếu nại của bà Nghiêm Thị Hồng Thủy, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close