VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 363/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH QUẢNG BÌNH

Ngày 26 tháng 8 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình về tình hình kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng năm 2017, 6 tháng đầu năm 2018, một số nhiệm vụ thời gian tới. Cùng dự làm việc với Thủ tướng có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao sự quyết tâm, đổi mới, đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Bình trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay và đạt được những kết quả quan trọng, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 6,29%, thu ngân sách đạt trên 2.000 tỷ đồng (dự kiến cuối năm đạt 4.000 tỷ đồng), vượt kế hoạch đề ra; triển khai thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu các ngành kinh tế và đã xác định được các tiềm năng, thế mạnh của Tỉnh để tập trung khai thác, trong đó lựa chọn du lịch làm động lực phát triển kinh tế-xã hội, lượng khách du lịch đạt 1,83 triệu lượt khách, tăng 16,3% so cùng kỳ; đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện; công tác xây dựng Đảng được chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc; quốc phòng-an ninh được tăng cường, an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững và kiểm soát chặt chẽ.

Tuy nhiên, Quảng Bình vẫn là địa phương nghèo, còn gặp nhiều khó khăn; thu ngân sách trên địa bàn chưa đáp ứng nhu cầu chi ngân sách nhà nước và chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trên địa bàn; một số chỉ tiêu đạt chưa cao, nhất là nhóm chỉ tiêu về kinh tế; sản xuất công nghiệp còn gặp nhiều khó khăn; quy mô doanh nghiệp còn nhỏ, năng lực và sức cạnh tranh thấp; sự cố môi trường biển và thiên tai đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an ninh chính trị; an ninh, trật tự xã hội, nhất là an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Thủ tướng Chính phủ thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới mà Tỉnh đã báo cáo, trong đó cần tập trung:

1. Tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đoàn kết, đổi mới và quyết tâm cao trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện phát triển kinh tế-xã hội. Đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai.

2. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch, giữ gìn và phát huy các di sản văn hóa và tự nhiên theo hướng bền vững để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Tỉnh, tạo hiệu ứng lan tỏa và động lực cho các lĩnh vực khác phát triển; đồng thời, tạo sự kết nối với các địa phương trong cả nước, nhất là các tỉnh Miền Trung.

3. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả xúc tiến đầu tư, hướng tới các nhà đầu tư có uy tín, năng lực, có tài, có tâm, có tầm đầu tư vào tỉnh. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xây dựng cơ chế, chính sách phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp phát triển.

4. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các mặt thuộc lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, các chính sách an sinh xã hội. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hiệu quả đối ngoại, hội nhập quốc tế.

5. Nắm chắc tình hình, chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Tỉnh, trong đó chú trọng các địa bàn có vấn đề mới nổi lên. Kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng sự cố môi trường biển, tôn giáo để kích động người dân tụ tập, làm bất ổn tình hình an ninh trật tự.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA TỈNH

1. Về hỗ trợ kinh phí để xây dựng hạ tầng cho 01 Khu công nghiệp, với mức 100 tỷ đồng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ khả năng sử dụng nguồn dự phòng trung hạn 2016-2020 hỗ trợ cho Khu Công nghiệp sau khi chủ trương và tiêu chí phân bổ nguồn vốn này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông qua và Dự án đầu tư xây dựng các đường trục chính Khu Công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu đáp ứng các tiêu chí được phê duyệt.

2. Về cho phép thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam tại Cảng hàng không Đồng Hới: Tỉnh thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2869/VPCP-QHQT ngày 29 tháng 3 năm 2018. Việc bổ sung Cảng hàng không Đồng Hới vào danh sách cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử cần được cân nhắc vào thời điểm sau khi Cảng hàng không Đồng Hới được nâng cấp thành sân bay quốc tế.

3. Về nguồn vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020 của Tỉnh: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Tỉnh thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại Thông báo số 448/TB-VPCP ngày 22 tháng 9 năm 2017.

4. Về hỗ trợ kinh phí để đầu tư công trình dự án Kè và đường giao thông khu vực hồ Bàu Sen tại trung tâm huyện Quảng Trạch, đáp ứng nhu cầu hạ tầng trung tâm huyện lỵ mới: Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí sử dụng vốn dự phòng đầu tư công trung hạn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 134ATB-VPCP ngày 29 tháng 8 năm 2018 trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Tỉnh lựa chọn và hoàn thiện Dự án để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

5. Về cho phép triển khai thực hiện đầu tư Dự án xây dựng, nâng cấp Quốc lộ 9B đoạn Km0-Km4 (Quán Hàu -Vĩnh Tuy) và Km20 -Km52 (Ngã ba Vạn Ninh - Ngã ba Tăng Ký): Bộ Giao thông vận tải làm việc với Tỉnh xem xét đề xuất sử dụng nguồn vốn hợp pháp để triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định.

6. Về xây dựng nhà ga mới trong năm 2018 để đến năm 2020 đưa nhà ga mới đi vào hoạt động nhằm nâng cao khả năng khai thác và chất lượng dịch vụ vận tải hành khách của Cảng Hàng không Đồng Hởi: Tỉnh làm việc cụ thể với Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, lập Dự án và triển khai theo đúng quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

7. Về cho phép Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện việc di dời và đầu tư xây dựng trạm phát sóng FM phủ sóng khu vực Bắc Trung Bộ thay thế cho hệ thống phát sóng AM hiện nay: Văn phòng Chính phủ khẩn trương đôn đốc các bộ có ý kiến sớm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

8. Về xem xét, triển khai thực hiện đầu tư một số đoạn tuyến thuộc dự án đường ven biển tỉnh Quảng Bình: Tỉnh làm việc với Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, lập dự án cụ thể, đề xuất phân kỳ đầu tư một số đoạn theo thứ tự ưu tiên về mức độ cấp thiết của từng đoạn tuyến, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

9. Về công nghệ sản xuất điện từ khí biogas và sản xuất bón hữu cơ từ rác của Dự án nhà máy phân loại xử lý rác thải, sản xuất biogas và phân bón khoáng hữu cơ thuộc Công ty TNHH Phát triển dự án Việt Nam:

a) Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương đánh giá về tiêu chuẩn công nghệ, môi trường và dây chuyền sản xuất của công nghệ này để rút kinh nghiệm nhận ra nhiều địa phương khác trong cả nước;

b) Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam xem xét, xử lý việc mua điện và đấu nối vào hệ thống điện quốc gia sản xuất từ khí biogas của Nhà máy.

c) Các bộ: Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình theo chức năng, nhiệm vụ được giao, xem xét có cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà máy tiếp tục hoàn thiện công nghệ, hoạt động ngày càng có hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình và các bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, GTVT, NN&PTNT, CT, XD, TN&MT, KH&CN, VHTT&DL;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Bình;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, CN, NN, KGVX, QHQT, TKBT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b)TH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông báo 363/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 363/TB-VPCP Ngày ban hành 20/09/2018
Ngày có hiệu lực 20/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Thông báo 363/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close