VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 365/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG TÂM LOGISTICS CÁI MÉP HẠ VÀ DỰ ÁN CẢNG TỔNG HỢP CONTAINER CÁI MÉP HẠ TẠI THỊ XÃ PHÚ MỸ, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU.

Ngày 15 tháng 6 năm 2018, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm logistics Cái Mép hạ và Dự án Cảng tổng hợp container Cái Mép hạ tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng; đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Văn phòng Chính phủ; đại diện Lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam; Công ty cổ phần xuất, nhập khẩu tổng hợp Hà Nội-Tập đoàn Geleximco.

Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ý kiến đề nghị của Công ty cổ phần xuất, nhập khẩu tổng hợp Hà Nội-Tập đoàn Geleximco và phát biểu của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Đối với Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm logistics Cái Mép hạ

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hướng dẫn Công ty cổ phần xuất, nhập khẩu tổng hợp Hà Nội-Tập đoàn Geleximco về thủ tục đầu tư, thuê đất, giao đất và thực hiện đầu tư xây dựng theo đúng quy định của pháp luật để sớm triển khai một trung tâm logistics đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và khu vực trọng điểm kinh tế phía Nam.

2. Đối với Dự án Cảng tổng hợp container Cái Mép hạ

Đây là dự án đã được giao chủ đầu tư (Công ty cổ phần đóng tàu và Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu). Do vậy, Công ty cổ phần xuất, nhập khẩu tổng hợp Hà Nội-Tập đoàn Geleximco chủ động trao đổi, thỏa thuận với chủ đầu tư để có thể liên doanh, liên kết đầu tư, khai thác sử dụng cảng, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, bồi thường, tái định cư...và quy trình thủ tục đầu tư; đồng thời, tổ chức thẩm định, quyết định các dự án đầu tư theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường,
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Công ty cổ phần xuất, nhập khẩu tổng hợp Hà Nội- Tập đoàn Geleximco;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, ĐMDN, NC, NN, TH;
- Lưu: VT, CN (2b) Hiền.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông báo 365/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm logistics Cái Mép hạ và Dự án Cảng tổng hợp container Cái Mép hạ tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 365/TB-VPCP Ngày ban hành 21/09/2018
Ngày có hiệu lực 21/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Thông báo 365/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm logistics Cái Mép hạ và Dự án Cảng tổng hợp container Cái Mép hạ tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close