VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 301/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM BÌNH MINH TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC CHUẨN BỊ, TỔ CHỨC HỘI NGHỊ DIỄN ĐÀN KINH TẾ THẾ GIỚI VỀ ASEAN (WEF ASEAN)

Ngày 09 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị, tổ chức Hội nghị WEF ASEAN (từ ngày 11 đến 13 tháng 9 năm 2018 tại Hà Nội). Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị WEF ASEAN; đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Văn phòng Chính phủ và các Trưởng Tiểu ban, thành viên Ban Tổ chức Hội nghị.

Sau khi nghe Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị, lãnh đạo các Bộ, cơ quan và các Trưởng Tiểu ban của Ban Tổ chức Hội nghị báo cáo về tình hình chuẩn bị Hội nghị WEF ASEAN, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh kết luận như sau:

1. Biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổ chức Hội nghị và các Bộ, ngành, địa phương liên quan trong công tác chuẩn bị Hội nghị WEF ASEAN. Trong bối cảnh cùng dịp với Hội nghị WEF ASEAN sẽ diễn ra nhiều diễn đàn, hội nghị quốc tế lớn trong khu vực, việc lãnh đạo cấp cao nhiều nước ASEAN và trong khu vực, lãnh đạo các tổ chức quốc tế và đông đảo lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu thế giới đã khẳng định tham dự Hội nghị cho thấy sự quan tâm lớn của quốc tế đối với ASEAN, phản ánh vai trò, vị thế và sức hấp dẫn của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Hội nghị WEF ASEAN là một trong những hoạt động đối ngoại quan trọng của nước ta trong năm 2018. Việc tổ chức Hội nghị WEF ASEAN cần bảo đảm hiệu quả tổng thể về chính trị, đối ngoại, kinh tế, văn hóa, xã hội; tổ chức trọng thị, chu đáo về nội dung, tuyên truyền, lễ tân, an ninh, cơ sở vật chất phù hợp với các quy định của Việt Nam và tiêu chuẩn, tính chất, thông lệ của các hội nghị WEF.

2. Quá trình chuẩn bị Hội nghị WEF ASEAN bước vào giai đoạn khẩn trương, hoàn tất. Phó Thủ tướng yêu cầu Ban Tổ chức Hội nghị và các Bộ, ngành, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc hoàn tất công tác chuẩn bị và tập trung làm tốt một số công việc sau đây:

a) Về nội dung:

- Chuẩn bị kỹ nội dung phát biểu, trao đổi của Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Lãnh đạo Chính phủ và các Bộ trưởng tại Hội nghị WEF ASEAN nhằm truyền tải mạnh mẽ thông điệp về Việt Nam năng động, cởi mở, đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, hội nhập quốc tế sâu rộng, chủ động, tích cực tham gia CMCN 4.0; thể hiện được dấu ấn và sự đóng góp của Việt Nam vào các vấn đề quan tâm chung của khu vực. Căn cứ tính chất, hình thức thảo luận đặc thù của Hội nghị WEF ASEAN, các phát biểu, nội dung trao đổi cần ngắn gọn, súc tích, truyền tải thông điệp rõ ràng, cụ thể.

- Bộ Khoa học Công nghệ phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Hội nghị và WEF tổ chức tốt Diễn đàn Khởi nghiệp sáng tạo; chủ động phối hợp với WEF về tổ chức, mời đại biểu tham dự Diễn đàn.

- Tranh thủ tối đa Hội nghị WEF ASEAN có sự tham dự đông đảo của lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu thế giới để quảng bá mạnh mẽ Việt Nam, kết nối và mở rộng hợp tác với các tập đoàn hàng đầu thế giới. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Hội nghị và WEF chuẩn bị tốt Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam, lưu ý thời gian tổ chức cần phù hợp với tổng thể chương trình Hội nghị WEF ASEAN.

- Các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ninh chủ động, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Hội nghị chuẩn bị tốt nội dung quảng bá, tranh thủ tối đa cơ hội tiếp xúc, trao đổi với các tập đoàn hàng đầu để thúc đẩy hợp tác thương mại, thu hút đầu tư, công nghệ, du lịch.

b) Về lễ tân, chương trình:

- Tổ chức đón tiếp Lãnh đạo cấp cao các nước và các đại biểu dự Hội nghị trọng thị, chu đáo, thể hiện tinh thần hiếu khách, phù hợp với thông lệ của các hội nghị WEF.

- Đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với WEF hoàn thiện chương trình chi tiết Hội nghị, đặc biệt là các phiên họp, hoạt động có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí Lãnh đạo Chính phủ. Cần lưu ý thu xếp chương trình hoạt động của Lãnh đạo Chính phủ, các đoàn thăm song phương, tiếp xúc, gặp gỡ các đối tác bên lề Hội nghị khoa học, hợp lý, trong đó tranh thủ tối đa tiếp xúc, gặp gỡ các đối tác tại Hội nghị.

c) Về tuyên truyền, quảng bá:

- Đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông về Hội nghị WEF ASEAN, đặc biệt là tuyên truyền tầm quan trọng, chủ đề, nội dung và lợi ích tổ chức Hội nghị WEF ASEAN để thu hút sự quan tâm, tích cực hưởng ứng, ủng hộ và tham dự của các doanh nghiệp Việt Nam; đồng thời làm nổi bật được hình ảnh, dấu ấn và đóng góp của Việt Nam với tư cách là chủ nhà của Hội nghị.

- Tập trung chuẩn bị tốt chương trình, nội dung biểu diễn văn hóa, nghệ thuật tại Dạ hội văn hóa, bảo đảm kết hợp hài hòa giữa truyền thông và hiện đại, gắn với chủ đề của Hội nghị WEF ASEAN.

d) Về an ninh, y tế: cần bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho Hội nghị; có phương án phân luồng giao thông hợp lý, bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị.

đ) Về cơ sở vật chất, hậu cần: tập trung chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết, đáp ứng tiêu chuẩn cao của Hội nghị WEF ASEAN. Ban Tổ chức Hội nghị phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính sớm thông báo, hướng dẫn các cơ quan liên quan về chế độ, tiêu chuẩn và định mức chi tiêu cho Hội nghị.

e) Ban Tổ chức Hội nghị phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương liên quan sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tổng thể công tác chuẩn bị, tổ chức Hội nghị WEF ASEAN.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: NG, QP, CA, TC, NN&PTNT, YT, CT, GDĐT, TNMT, VHTTDL, TTTT, KHCN, KHĐT, LĐTBXH, GTVT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
- UBND các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng;
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KHTC, TH, Cục QT, Trung tâm HNQG, Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, QHQT (3) ND

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông báo số 301/TB-VPCP năm 2018 về việc kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại cuộc họp về việc chuẩn bị, tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 301/TB-VPCP Ngày ban hành 20/08/2018
Ngày có hiệu lực 20/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Thông báo số 301/TB-VPCP năm 2018 về việc kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại cuộc họp về việc chuẩn bị, tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close