Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 19/05/2015

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

53 Quyết định 919/QĐ-BTC năm 2015 đính chính Thông tư 62/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 162/2012/TT-BTC quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước

Số hiệu 919/QĐ-BTC Ngày ban hành 19/05/2015
Ngày có hiệu lực 19/05/2015 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

53 Quyết định 919/QĐ-BTC năm 2015 đính chính Thông tư 62/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 162/2012/TT-BTC quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước
Mục lục

Mục lục

Close