Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 21/04/2015

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Chỉ thị 12/ct-btttt về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015 của bộ thông tin và truyền thông

Số hiệu 12/CT-BTTTT Ngày ban hành 21/04/2015
Ngày có hiệu lực 21/04/2015 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Chỉ thị 12/ct-btttt về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015 của bộ thông tin và truyền thông
Mục lục

Mục lục

Close